รายชื่ออำเภอทั้งหมดในประเทศไทย 878 อำเภอ + 50 เขต

คำถาม ... ประเทศไทยมีกี่อำเภอ มีอำเภออะไรบ้าง?

เฉลย ...
ประเทศไทยมีอำเภอทั้งหมด 878 อำเภอ และ 50 เขต
รายชื่ออำเภอและเขตในประเทศไทยแยกรายจังหวัด มีดังต่อไปนี้

จังหวัดกระบี่ มี 8 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองกระบี่
 2. อำเภอเขาพนม
 3. อำเภอเกาะลันตา
 4. อำเภอคลองท่อม
 5. อำเภออ่าวลึก
 6. อำเภอปลายพระยา
 7. อำเภอลำทับ
 8. อำเภอเหนือคลอง

จังหวัดกาญจนบุรี มี 13 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองกาญจนบุรี
 2. อำเภอไทรโยค
 3. อำเภอบ่อพลอย
 4. อำเภอศรีสวัสดิ์
 5. อำเภอท่ามะกา
 6. อำเภอท่าม่วง
 7. อำเภอทองผาภูมิ
 8. อำเภอสังขละบุรี
 9. อำเภอพนมทวน
 10. อำเภอเลาขวัญ
 11. อำเภอด่านมะขามเตี้ย
 12. อำเภอหนองปรือ
 13. อำเภอห้วยกระเจา

จังหวัดกาฬสินธุ์ มี 18 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 2. อำเภอกมลาไสย
 3. อำเภอกุฉินารายณ์
 4. อำเภอเขาวง
 5. อำเภอคำม่วง
 6. อำเภอฆ้องชัย
 7. อำเภอดอนจาน
 8. อำเภอท่าคันโท
 9. อำเภอนาคู
 10. อำเภอนามน
 11. อำเภอยางตลาด
 12. อำเภอร่องคำ
 13. อำเภอสมเด็จ
 14. อำเภอสหัสขันธ์
 15. อำเภอสามชัย
 16. อำเภอหนองกุงศรี
 17. อำเภอห้วยผึ้ง
 18. อำเภอห้วยเม็ก

จังหวัดกำแพงเพชร มี 11 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 2. อำเภอโกสัมพีนคร
 3. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
 4. อำเภอคลองขลุง
 5. อำเภอคลองลาน
 6. อำเภอทรายทองวัฒนา
 7. อำเภอไทรงาม
 8. อำเภอบึงสามัคคี
 9. อำเภอปางศิลาทอง
 10. อำเภอพรานกระต่าย
 11. อำเภอลานกระบือ

จังหวัดขอนแก่น มี 26 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองขอนแก่น
 2. อำเภออุบลรัตน์
 3. อำเภอหนองสองห้อง
 4. อำเภอหนองเรือ
 5. อำเภอหนองนาคำ
 6. อำเภอสีชมพู
 7. อำเภอแวงใหญ่
 8. อำเภอแวงน้อย
 9. อำเภอเวียงเก่า
 10. อำเภอมัญจาคีรี
 11. อำเภอภูเวียง
 12. อำเภอภูผาม่าน
 13. อำเภอพล
 14. อำเภอพระยืน
 15. อำเภอเปือยน้อย
 16. อำเภอบ้านแฮด
 17. อำเภอบ้านฝาง
 18. อำเภอบ้านไผ่
 19. อำเภอโนนศิลา
 20. อำเภอน้ำพอง
 21. อำเภอซำสูง
 22. อำเภอชุมแพ
 23. อำเภอชนบท
 24. อำเภอโคกโพธิ์ไชย
 25. อำเภอเขาสวนกวาง
 26. อำเภอกระนวน

จังหวัดจันทบุรี มี 10 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองจันทบุรี
 2. อำเภอแก่งหางแมว
 3. อำเภอขลุง
 4. อำเภอเขาคิชฌกูฏ
 5. อำเภอท่าใหม่
 6. อำเภอนายายอาม
 7. อำเภอโป่งน้ำร้อน
 8. อำเภอมะขาม
 9. อำเภอสอยดาว
 10. อำเภอแหลมสิงห์

จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 11 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 2. อำเภอสนามชัยเขต
 3. อำเภอราชสาส์น
 4. อำเภอพนมสารคาม
 5. อำเภอแปลงยาว
 6. อำเภอบ้านโพธิ์
 7. อำเภอบางปะกง
 8. อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
 9. อำเภอบางคล้า
 10. อำเภอท่าตะเกียบ
 11. อำเภอคลองเขื่อน

จังหวัดชลบุรี มี 11 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองชลบุรี
 2. อำเภอเกาะจันทร์
 3. อำเภอเกาะสีชัง
 4. อำเภอบ่อทอง
 5. อำเภอบางละมุง
 6. อำเภอบ้านบึง
 7. อำเภอพนัสนิคม
 8. อำเภอพานทอง
 9. อำเภอศรีราชา
 10. อำเภอสัตหีบ
 11. อำเภอหนองใหญ่

จังหวัดชัยนาท มี 8 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองชัยนาท
 2. อำเภอเนินขาม
 3. อำเภอมโนรมย์
 4. อำเภอวัดสิงห์
 5. อำเภอสรรคบุรี
 6. อำเภอสรรพยา
 7. อำเภอหนองมะโมง
 8. อำเภอหันคา

จังหวัดชัยภูมิ มี 16 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองชัยภูมิ
 2. อำเภอภูเขียว
 3. อำเภอภักดีชุมพล
 4. อำเภอบำเหน็จณรงค์
 5. อำเภอบ้านแท่น
 6. อำเภอบ้านเขว้า
 7. อำเภอเนินสง่า
 8. อำเภอเทพสถิต
 9. อำเภอซับใหญ่
 10. อำเภอจัตุรัส
 11. อำเภอคอนสาร
 12. อำเภอหนองบัวระเหว
 13. อำเภอหนองบัวแดง
 14. อำเภอคอนสวรรค์
 15. อำเภอแก้งคร้อ
 16. อำเภอเกษตรสมบูรณ์

จังหวัดชุมพร มี 8 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองชุมพร
 2. อำเภอหลังสวน
 3. อำเภอสวี
 4. อำเภอท่าแซะ
 5. อำเภอปะทิว
 6. อำเภอละแม
 7. อำเภอพะโต๊ะ
 8. อำเภอทุ่งตะโก

จังหวัดเชียงราย มี 18 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองเชียงราย
 2. อำเภอดอยหลวง
 3. อำเภอแม่จัน
 4. อำเภอแม่ฟ้าหลวง
 5. อำเภอพาน
 6. อำเภอแม่สาย
 7. อำเภอเชียงของ
 8. อำเภอเชียงแสน
 9. อำเภอเทิง
 10. อำเภอเวียงป่าเป้า
 11. อำเภอแม่สรวย
 12. อำเภอป่าแดด
 13. อำเภอเวียงชัย
 14. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 15. อำเภอแม่ลาว
 16. อำเภอพญาเม็งราย
 17. อำเภอเวียงแก่น
 18. อำเภอขุนตาล

จังหวัดเชียงใหม่ มี 25 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
 2. อำเภอกัลยาณิวัฒนา
 3. อำเภอจอมทอง
 4. อำเภอเชียงดาว
 5. อำเภอไชยปราการ
 6. อำเภอดอยเต่า
 7. อำเภอดอยสะเก็ด
 8. อำเภอดอยหล่อ
 9. อำเภอฝาง
 10. อำเภอพร้าว
 11. อำเภอแม่แจ่ม
 12. อำเภอแม่แตง
 13. อำเภอแม่ริม
 14. อำเภอแม่วาง
 15. อำเภอแม่ออน
 16. อำเภอแม่อาย
 17. อำเภอเวียงแหง
 18. อำเภอสะเมิง
 19. อำเภอสันกำแพง
 20. อำเภอสันทราย
 21. อำเภอสันป่าตอง
 22. อำเภอสารภี
 23. อำเภอหางดง
 24. อำเภออมก๋อย
 25. อำเภอฮอด

จังหวัดตรัง มี 10 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองตรัง
 2. อำเภอกันตัง
 3. อำเภอนาโยง
 4. อำเภอปะเหลียน
 5. อำเภอย่านตาขาว
 6. อำเภอรัษฎา
 7. อำเภอวังวิเศษ
 8. อำเภอสิเกา
 9. อำเภอห้วยยอด
 10. อำเภอหาดสำราญ

จังหวัดตราด มี 7 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองตราด
 2. อำเภอเกาะกูด
 3. อำเภอคลองใหญ่
 4. อำเภอแหลมงอบ
 5. อำเภอบ่อไร่
 6. อำเภอเขาสมิง
 7. อำเภอเกาะช้าง

จังหวัดตาก มี 9 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองตาก
 2. อำเภอแม่สอด
 3. อำเภอบ้านตาก
 4. อำเภอสามเงา
 5. อำเภอแม่ระมาด
 6. อำเภอท่าสองยาง
 7. อำเภอพบพระ
 8. อำเภออุ้มผาง
 9. อำเภอวังเจ้า

จังหวัดนครนายก มี 4 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองนครนายก
 2. อำเภอบ้านนา
 3. อำเภอปากพลี
 4. อำเภอองครักษ์

จังหวัดนครปฐม มี 7 อำเภอ ดังนี้

จังหวัดนครราชสีมา มี 32 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองนครราชสีมา
 2. อำเภอแก้งสนามนาง
 3. อำเภอขามทะเลสอ
 4. อำเภอขามสะแกแสง
 5. อำเภอคง
 6. อำเภอครบุรี
 7. อำเภอจักราช
 8. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 9. อำเภอชุมพวง
 10. อำเภอโชคชัย
 11. อำเภอด่านขุนทด
 12. อำเภอเทพารักษ์
 13. อำเภอโนนแดง
 14. อำเภอโนนไทย
 15. อำเภอโนนสูง
 16. อำเภอบัวลาย
 17. อำเภอบัวใหญ่
 18. อำเภอบ้านเหลื่อม
 19. อำเภอประทาย
 20. อำเภอปักธงชัย
 21. อำเภอปากช่อง
 22. อำเภอพระทองคำ
 23. อำเภอพิมาย
 24. อำเภอเมืองยาง
 25. อำเภอลำทะเมนชัย
 26. อำเภอวังน้ำเขียว
 27. อำเภอสีคิ้ว
 28. อำเภอสีดา
 29. อำเภอสูงเนิน
 30. อำเภอเสิงสาง
 31. อำเภอหนองบุญมาก
 32. อำเภอห้วยแถลง

จังหวัดนครศรีธรรมราช มี 23 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
 2. อำเภอพระพรหม
 3. อำเภอทุ่งสง
 4. อำเภอสิชล
 5. อำเภอจุฬาภรณ์
 6. อำเภอร่อนพิบูลย์
 7. อำเภอปากพนัง
 8. อำเภอฉวาง
 9. อำเภอท่าศาลา
 10. อำเภอนบพิตำ
 11. อำเภอหัวไทร
 12. อำเภอชะอวด
 13. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 14. อำเภอเชียรใหญ่
 15. อำเภอขนอม
 16. อำเภอนาบอน
 17. อำเภอลานสกา
 18. อำเภอทุ่งใหญ่
 19. อำเภอช้างกลาง
 20. อำเภอถ้ำพรรณรา
 21. อำเภอพิปูน
 22. อำเภอพรหมคีรี
 23. อำเภอบางขัน

จังหวัดนครสวรรค์ มี 15 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองนครสวรรค์
 2. อำเภอหนองบัว
 3. อำเภอชุมแสง
 4. อำเภอพยุหะคีรี
 5. อำเภอตาคลี
 6. อำเภอชุมตาบง
 7. อำเภอแม่เปิน
 8. อำเภอแม่วงก์
 9. อำเภอลาดยาว
 10. อำเภอท่าตะโก
 11. อำเภอโกรกพระ
 12. อำเภอบรรพตพิสัย
 13. อำเภอตากฟ้า
 14. อำเภอไพศาลี
 15. อำเภอเก้าเลี้ยว

จังหวัดนนทบุรี มี 6 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองนนทบุรี
 2. อำเภอไทรน้อย
 3. อำเภอบางกรวย
 4. อำเภอบางบัวทอง
 5. อำเภอปากเกร็ด
 6. อำเภอบางใหญ่

จังหวัดนราธิวาส มี 13 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองนราธิวาส
 2. อำเภอตากใบ
 3. อำเภอสุไหงโก-ลก
 4. อำเภอเจาะไอร้อง
 5. อำเภอระแงะ
 6. อำเภอสุไหงปาดี
 7. อำเภอรือเสาะ
 8. อำเภอแว้ง
 9. อำเภอบาเจาะ
 10. อำเภอยี่งอ
 11. อำเภอสุคิริน
 12. อำเภอศรีสาคร
 13. อำเภอจะแนะ

จังหวัดน่าน มี 15 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองน่าน
 2. อำเภอภูเพียง
 3. อำเภอเวียงสา
 4. อำเภอปัว
 5. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 6. อำเภอทุ่งช้าง
 7. อำเภอท่าวังผา
 8. อำเภอนาน้อย
 9. อำเภอเชียงกลาง
 10. อำเภอสองแคว
 11. อำเภอแม่จริม
 12. อำเภอนาหมื่น
 13. อำเภอบ้านหลวง
 14. อำเภอสันติสุข
 15. อำเภอบ่อเกลือ

จังหวัดบึงกาฬ มี 8 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองบึงกาฬ
 2. อำเภอบุ่งคล้า
 3. อำเภอเซกา
 4. อำเภอโซ่พิสัย
 5. อำเภอพรเจริญ
 6. อำเภอปากคาด
 7. อำเภอศรีวิไล
 8. อำเภอบึงโขงหลง

จังหวัดบุรีรัมย์ มี 23 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 2. อำเภอบ้านด่าน
 3. อำเภอห้วยราช
 4. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 5. อำเภอชำนิ
 6. อำเภอนางรอง
 7. อำเภอโนนสุวรรณ
 8. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
 9. อำเภอพุทไธสง
 10. อำเภอลำปลายมาศ
 11. อำเภอประโคนชัย
 12. อำเภอแคนดง
 13. อำเภอสตึก
 14. อำเภอกระสัง
 15. อำเภอละหานทราย
 16. อำเภอบ้านกรวด
 17. อำเภอคูเมือง
 18. อำเภอหนองกี่
 19. อำเภอปะคำ
 20. อำเภอนาโพธิ์
 21. อำเภอหนองหงส์
 22. อำเภอพลับพลาชัย
 23. อำเภอโนนดินแดง

จังหวัดปทุมธานี มี 7 อำเภอ ดังนี้

จังหวัดปราจีนบุรี มี 7 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองปราจีนบุรี
 2. อำเภอกบินทร์บุรี
 3. อำเภอประจันตคาม
 4. อำเภอศรีมหาโพธิ
 5. อำเภอบ้านสร้าง
 6. อำเภอศรีมโหสถ
 7. อำเภอนาดี

จังหวัดปัตตานี มี 12 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองปัตตานี
 2. อำเภอสายบุรี
 3. อำเภอทุ่งยางแดง
 4. อำเภอปะนาเระ
 5. อำเภอมายอ
 6. อำเภอยะหริ่ง
 7. อำเภอยะรัง
 8. อำเภอหนองจิก
 9. อำเภอโคกโพธิ์
 10. อำเภอแม่ลาน
 11. อำเภอไม้แก่น
 12. อำเภอกะพ้อ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี 16 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 2. อำเภอเสนา
 3. อำเภอผักไห่
 4. อำเภอท่าเรือ
 5. อำเภอภาชี
 6. อำเภอมหาราช
 7. อำเภอบางปะอิน
 8. อำเภอวังน้อย
 9. อำเภอบางไทร
 10. อำเภออุทัย
 11. อำเภอบางปะหัน
 12. อำเภอลาดบัวหลวง
 13. อำเภอบ้านแพรก
 14. อำเภอบางบาล
 15. อำเภอนครหลวง
 16. อำเภอบางซ้าย

จังหวัดพังงา มี 8 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองพังงา
 2. อำเภอตะกั่วป่า
 3. อำเภอท้ายเหมือง
 4. อำเภอตะกั่วทุ่ง
 5. อำเภอคุระบุรี
 6. อำเภอเกาะยาว
 7. อำเภอกะปง
 8. อำเภอทับปุด

จังหวัดพัทลุง มี 11 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองพัทลุง
 2. อำเภอกงหรา
 3. อำเภอควนขนุน
 4. อำเภอป่าพะยอม
 5. อำเภอปากพะยูน
 6. อำเภอเขาชัยสน
 7. อำเภอบางแก้ว
 8. อำเภอตะโหมด
 9. อำเภอป่าบอน
 10. อำเภอศรีนครินทร์
 11. อำเภอศรีบรรพต

จังหวัดพิจิตร มี 12 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองพิจิตร
 2. อำเภอตะพานหิน
 3. อำเภอบางมูลนาก
 4. อำเภอบึงนาราง
 5. อำเภอโพทะเล
 6. อำเภอวชิรบารมี
 7. อำเภอสามง่าม
 8. อำเภอทับคล้อ
 9. อำเภอสากเหล็ก
 10. อำเภอวังทรายพูน
 11. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
 12. อำเภอดงเจริญ

จังหวัดพิษณุโลก มี 9 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองพิษณุโลก
 2. อำเภอบางกระทุ่ม
 3. อำเภอนครไทย
 4. อำเภอวังทอง
 5. อำเภอบางระกำ
 6. อำเภอพรหมพิราม
 7. อำเภอวัดโบสถ์
 8. อำเภอชาติตระการ
 9. อำเภอเนินมะปราง

จังหวัดเพชรบุรี มี 8 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองเพชรบุรี
 2. อำเภอเขาย้อย
 3. อำเภอบ้านลาด
 4. อำเภอบ้านแหลม
 5. อำเภอท่ายาง
 6. อำเภอชะอำ
 7. อำเภอหนองหญ้าปล้อง
 8. อำเภอแก่งกระจาน

จังหวัดเพชรบูรณ์ มี 11 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
 2. อำเภอหล่มสัก
 3. อำเภอหล่มเก่า
 4. อำเภอวิเชียรบุรี
 5. อำเภอหนองไผ่
 6. อำเภอชนแดน
 7. อำเภอบึงสามพัน
 8. อำเภอศรีเทพ
 9. อำเภอวังโป่ง
 10. อำเภอน้ำหนาว
 11. อำเภอเขาค้อ

จังหวัดแพร่ มี 8 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองแพร่
 2. อำเภอเด่นชัย
 3. อำเภอสอง
 4. อำเภอสูงเม่น
 5. อำเภอร้องกวาง
 6. อำเภอลอง
 7. อำเภอวังชิ้น
 8. อำเภอหนองม่วงไข่

จังหวัดพะเยา มี 9 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองพะเยา
 2. อำเภอภูกามยาว
 3. อำเภอเชียงคำ
 4. อำเภอภูซาง
 5. อำเภอดอกคำใต้
 6. อำเภอแม่ใจ
 7. อำเภอปง
 8. อำเภอจุน
 9. อำเภอเชียงม่วน

จังหวัดภูเก็ต มี 3 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองภูเก็ต
 2. อำเภอถลาง
 3. อำเภอกะทู้

จังหวัดมหาสารคาม มี 13 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองมหาสารคาม
 2. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 3. อำเภอวาปีปทุม
 4. อำเภอกุดรัง
 5. อำเภอบรบือ
 6. อำเภอโกสุมพิสัย
 7. อำเภอกันทรวิชัย
 8. อำเภอชื่นชม
 9. อำเภอเชียงยืน
 10. อำเภอนาเชือก
 11. อำเภอนาดูน
 12. อำเภอแกดำ
 13. อำเภอยางสีสุราช

จังหวัดมุกดาหาร มี 7 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองมุกดาหาร
 2. อำเภอคำชะอี
 3. อำเภอดอนตาล
 4. อำเภอนิคมคำสร้อย
 5. อำเภอดงหลวง
 6. อำเภอหว้านใหญ่
 7. อำเภอหนองสูง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี 7 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 2. อำเภอแม่สะเรียง
 3. อำเภอสบเมย
 4. อำเภอแม่ลาน้อย
 5. อำเภอปาย
 6. อำเภอขุนยวม
 7. อำเภอปางมะผ้า

จังหวัดยะลา มี 8 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองยะลา
 2. อำเภอกรงปินัง
 3. อำเภอเบตง
 4. อำเภอกาบัง
 5. อำเภอยะหา
 6. อำเภอบันนังสตา
 7. อำเภอรามัน
 8. อำเภอธารโต

จังหวัดยโสธร มี 9 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองยโสธร
 2. อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 3. อำเภอไทยเจริญ
 4. อำเภอเลิงนกทา
 5. อำเภอมหาชนะชัย
 6. อำเภอกุดชุม
 7. อำเภอป่าติ้ว
 8. อำเภอค้อวัง
 9. อำเภอทรายมูล

จังหวัดร้อยเอ็ด มี 20 อำเภอ

 1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
 2. อำเภอจังหาร
 3. อำเภอเชียงขวัญ
 4. อำเภอศรีสมเด็จ
 5. อำเภอโพนทอง
 6. อำเภอเสลภูมิ
 7. อำเภอสุวรรณภูมิ
 8. อำเภอพนมไพร
 9. อำเภอหนองฮี
 10. อำเภอเกษตรวิสัย
 11. อำเภออาจสามารถ
 12. อำเภอทุ่งเขาหลวง
 13. อำเภอธวัชบุรี
 14. อำเภอจตุรพักตรพิมาน
 15. อำเภอปทุมรัตต์
 16. อำเภอหนองพอก
 17. อำเภอเมืองสรวง
 18. อำเภอโพธิ์ชัย
 19. อำเภอโพนทราย
 20. อำเภอเมยวดี

จังหวัดระนอง มี 5 อำเภอ ดังนี้

จังหวัดราชบุรี มี 10 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองราชบุรี
 2. อำเภอบ้านโป่ง
 3. อำเภอโพธาราม
 4. อำเภอดำเนินสะดวก
 5. อำเภอปากท่อ
 6. อำเภอจอมบึง
 7. อำเภอบางแพ
 8. อำเภอวัดเพลง
 9. อำเภอบ้านคา
 10. อำเภอสวนผึ้ง

จังหวัดลพบุรี มี 11 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองลพบุรี
 2. อำเภอบ้านหมี่
 3. อำเภอโคกสำโรง
 4. อำเภอชัยบาดาล
 5. อำเภอลำสนธิ
 6. อำเภอพัฒนานิคม
 7. อำเภอท่าวุ้ง
 8. อำเภอหนองม่วง
 9. อำเภอท่าหลวง
 10. อำเภอสระโบสถ์
 11. อำเภอโคกเจริญ

จังหวัดลำปาง มี 13 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองลำปาง
 2. อำเภองาว
 3. อำเภอแจ้ห่ม
 4. อำเภอเกาะคา
 5. อำเภอวังเหนือ
 6. อำเภอแม่ทะ
 7. อำเภอเถิน
 8. อำเภอสบปราบ
 9. อำเภอแม่พริก
 10. อำเภอห้างฉัตร
 11. อำเภอเสริมงาม
 12. อำเภอแม่เมาะ
 13. อำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำพูน มี 8 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองลำพูน
 2. อำเภอลี้
 3. อำเภอป่าซาง
 4. อำเภอเวียงหนองล่อง
 5. อำเภอบ้านโฮ่ง
 6. อำเภอทุ่งหัวช้าง
 7. อำเภอแม่ทา
 8. อำเภอบ้านธิ

จังหวัดเลย มี 14 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองเลย
 2. อำเภอเชียงคาน
 3. อำเภอด่านซ้าย
 4. อำเภอวังสะพุง
 5. อำเภอท่าลี่
 6. อำเภอปากชม
 7. อำเภอภูเรือ
 8. อำเภอนาแห้ว
 9. อำเภอภูกระดึง
 10. อำเภอหนองหิน
 11. อำเภอนาด้วง
 12. อำเภอเอราวัณ
 13. อำเภอภูหลวง
 14. อำเภอผาขาว

จังหวัดศรีสะเกษ มี 22 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 2. อำเภอกันทรลักษ์
 3. อำเภอเบญจลักษ์
 4. อำเภออุทุมพรพิสัย
 5. อำเภอเมืองจันทร์
 6. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
 7. อำเภอกันทรารมย์
 8. อำเภอน้ำเกลี้ยง
 9. อำเภอขุขันธ์
 10. อำเภอภูสิงห์
 11. อำเภอขุนหาญ
 12. อำเภอราษีไศล
 13. อำเภอศิลาลาด
 14. อำเภอปรางค์กู่
 15. อำเภอไพรบึง
 16. อำเภอยางชุมน้อย
 17. อำเภอห้วยทับทัน
 18. อำเภอบึงบูรพ์
 19. อำเภอพยุห์
 20. อำเภอศรีรัตนะ
 21. อำเภอโนนคูณ
 22. อำเภอวังหิน

จังหวัดสกลนคร มี 18 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองสกลนคร
 2. อำเภอสว่างแดนดิน
 3. อำเภอวานรนิวาส
 4. อำเภอพรรณานิคม
 5. อำเภอบ้านม่วง
 6. อำเภอวาริชภูมิ
 7. อำเภอพังโคน
 8. อำเภออากาศอำนวย
 9. อำเภอกุดบาก
 10. อำเภอภูพาน
 11. อำเภอส่องดาว
 12. อำเภอกุสุมาลย์
 13. อำเภอโพนนาแก้ว
 14. อำเภอคำตากล้า
 15. อำเภอเต่างอย
 16. อำเภอนิคมน้ำอูน
 17. อำเภอโคกศรีสุพรรณ
 18. อำเภอเจริญศิลป์

จังหวัดสงขลา มี 16 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองสงขลา
 2. อำเภอกระแสสินธุ์
 3. อำเภอคลองหอยโข่ง
 4. อำเภอควนเนียง
 5. อำเภอจะนะ
 6. อำเภอเทพา
 7. อำเภอนาทวี
 8. อำเภอนาหม่อม
 9. อำเภอบางกล่ำ
 10. อำเภอระโนด
 11. อำเภอรัตภูมิ
 12. อำเภอสทิงพระ
 13. อำเภอสะเดา
 14. อำเภอสะบ้าย้อย
 15. อำเภอสิงหนคร
 16. อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสตูล มี 7 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองสตูล
 2. อำเภอละงู
 3. อำเภอทุ่งหว้า
 4. อำเภอควนกาหลง
 5. อำเภอมะนัง
 6. อำเภอท่าแพ
 7. อำเภอควนโดน

จังหวัดสมุทรปราการ มี 6 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ
 2. อำเภอพระประแดง
 3. อำเภอพระสมุทรเจดีย์
 4. อำเภอบางเสาธง
 5. อำเภอบางพลี
 6. อำเภอบางบ่อ

จังหวัดสมุทรสงคราม มี 3 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 2. อำเภอบางคนที
 3. อำเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสาคร มี 3 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 2. อำเภอบ้านแพ้ว
 3. อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสระแก้ว มี 9 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองสระแก้ว
 2. อำเภอเขาฉกรรจ์
 3. อำเภอโคกสูง
 4. อำเภออรัญประเทศ
 5. อำเภอวัฒนานคร
 6. อำเภอตาพระยา
 7. อำเภอวังน้ำเย็น
 8. อำเภอวังสมบูรณ์
 9. อำเภอคลองหาด

จังหวัดสระบุรี มี 13 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองสระบุรี
 2. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 3. อำเภอแก่งคอย
 4. อำเภอพระพุทธบาท
 5. อำเภอบ้านหมอ
 6. อำเภอหนองแค
 7. อำเภอวิหารแดง
 8. อำเภอเสาไห้
 9. อำเภอหนองแซง
 10. อำเภอมวกเหล็ก
 11. อำเภอหนองโดน
 12. อำเภอดอนพุด
 13. อำเภอวังม่วง

จังหวัดสิงห์บุรี มี 6 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองสิงห์บุรี
 2. อำเภอค่ายบางระจัน
 3. อำเภอท่าช้าง
 4. อำเภอบางระจัน
 5. อำเภอพรหมบุรี
 6. อำเภออินทร์บุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี มี 10 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
 2. อำเภอสองพี่น้อง
 3. อำเภอเดิมบางนางบวช
 4. อำเภอสามชุก
 5. อำเภอศรีประจันต์
 6. อำเภอบางปลาม้า
 7. อำเภออู่ทอง
 8. อำเภอดอนเจดีย์
 9. อำเภอด่านช้าง
 10. อำเภอหนองหญ้าไซ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 19 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 2. อำเภอกาญจนดิษฐ์
 3. อำเภอดอนสัก
 4. อำเภอเกาะสมุย
 5. อำเภอเกาะพะงัน
 6. อำเภอไชยา
 7. อำเภอท่าชนะ
 8. อำเภอคีรีรัฐนิคม
 9. อำเภอบ้านตาขุน
 10. อำเภอพนม
 11. อำเภอท่าฉาง
 12. อำเภอบ้านนาสาร
 13. อำเภอบ้านนาเดิม
 14. อำเภอเคียนซา
 15. อำเภอเวียงสระ
 16. อำเภอพระแสง
 17. อำเภอพุนพิน
 18. อำเภอชัยบุรี
 19. อำเภอวิภาวดี

จังหวัดสุรินทร์ มี 17 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองสุรินทร์
 2. อำเภอสำโรงทาบ
 3. อำเภอสังขะ
 4. อำเภอสนม
 5. อำเภอศีขรภูมิ
 6. อำเภอศรีณรงค์
 7. อำเภอลำดวน
 8. อำเภอรัตนบุรี
 9. อำเภอพนมดงรัก
 10. อำเภอปราสาท
 11. อำเภอบัวเชด
 12. อำเภอโนนนารายณ์
 13. อำเภอท่าตูม
 14. อำเภอชุมพลบุรี
 15. อำเภอจอมพระ
 16. อำเภอเขวาสินรินทร์
 17. อำเภอกาบเชิง

จังหวัดหนองคาย มี 9 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองหนองคาย
 2. อำเภอท่าบ่อ
 3. อำเภอเฝ้าไร่
 4. อำเภอโพธิ์ตาก
 5. อำเภอโพนพิสัย
 6. อำเภอรัตนวาปี
 7. อำเภอศรีเชียงใหม่
 8. อำเภอสระใคร
 9. อำเภอสังคม

จังหวัดหนองบัวลำภู มี 6 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
 2. อำเภอโนนสัง
 3. อำเภอนากลาง
 4. อำเภอนาวัง
 5. อำเภอศรีบุญเรือง
 6. อำเภอสุวรรณคูหา

จังหวัดอ่างทอง มี 7 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองอ่างทอง
 2. อำเภอวิเศษชัยชาญ
 3. อำเภอโพธิ์ทอง
 4. อำเภอป่าโมก
 5. อำเภอไชโย
 6. อำเภอแสวงหา
 7. อำเภอสามโก้

จังหวัดอุดรธานี มี 20 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองอุดรธานี
 2. อำเภอกุมภวาปี
 3. อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
 4. อำเภอกู่แก้ว
 5. อำเภอพิบูลย์รักษ์
 6. อำเภอหนองหาน
 7. อำเภอเพ็ญ
 8. อำเภอบ้านผือ
 9. อำเภอหนองวัวซอ
 10. อำเภอศรีธาตุ
 11. อำเภอสร้างคอม
 12. อำเภอวังสามหมอ
 13. อำเภอบ้านดุง
 14. อำเภอน้ำโสม
 15. อำเภอโนนสะอาด
 16. อำเภอกุดจับ
 17. อำเภอไชยวาน
 18. อำเภอทุ่งฝน
 19. อำเภอหนองแสง
 20. อำเภอนายูง

จังหวัดอุทัยธานี มี 8 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองอุทัยธานี
 2. อำเภอบ้านไร่
 3. อำเภอห้วยคต
 4. อำเภอหนองฉาง
 5. อำเภอหนองขาหย่าง
 6. อำเภอสว่างอารมณ์
 7. อำเภอลานสัก
 8. อำเภอทัพทัน

จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 9 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
 2. อำเภอน้ำปาด
 3. อำเภอพิชัย
 4. อำเภอลับแล
 5. อำเภอตรอน
 6. อำเภอท่าปลา
 7. อำเภอฟากท่า
 8. อำเภอบ้านโคก
 9. อำเภอทองแสนขัน

จังหวัดอุบลราชธานี มี 25 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 2. อำเภอศรีเมืองใหม่
 3. อำเภอโขงเจียม
 4. อำเภอเขื่องใน
 5. อำเภอเขมราฐ
 6. อำเภอเดชอุดม
 7. อำเภอนาจะหลวย
 8. อำเภอน้ำยืน
 9. อำเภอบุณฑริก
 10. อำเภอตระการพืชผล
 11. อำเภอกุดข้าวปุ้น
 12. อำเภอม่วงสามสิบ
 13. อำเภอวารินชำราบ
 14. อำเภอพิบูลมังสาหาร
 15. อำเภอตาลสุม
 16. อำเภอโพธิ์ไทร
 17. อำเภอสำโรง
 18. อำเภอดอนมดแดง
 19. อำเภอสิรินธร
 20. อำเภอทุ่งศรีอุดม
 21. อำเภอนาเยีย
 22. อำเภอนาตาล
 23. อำเภอเหล่าเสือโก้ก
 24. อำเภอสว่างวีระวงศ์
 25. อำเภอน้ำขุ่น

จังหวัดอำนาจเจริญ มี 7 อำเภอ ดังนี้

 1. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 2. อำเภอลืออำนาจ
 3. อำเภอปทุมราชวงศา
 4. อำเภอพนา
 5. อำเภอชานุมาน
 6. อำเภอหัวตะพาน
 7. อำเภอเสนางคนิคม

กรุงเทพมหานคร มี 50 เขต ดังนี้

 1. เขตพระนคร
 2. เขตดุสิต
 3. เขตหนองจอก
 4. เขตบางรัก
 5. เขตบางเขน
 6. เขตบางกะปิ
 7. เขตปทุมวัน
 8. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 9. เขตพระโขนง
 10. เขตมีนบุรี
 11. เขตลาดกระบัง
 12. เขตยานนาวา
 13. เขตสัมพันธวงศ์
 14. เขตพญาไท
 15. เขตธนบุรี
 16. เขตบางกอกใหญ่
 17. เขตห้วยขวาง
 18. เขตคลองสาน
 19. เขตตลิ่งชัน
 20. เขตบางกอกน้อย
 21. เขตบางขุนเทียน
 22. เขตภาษีเจริญ
 23. เขตหนองแขม
 24. เขตราษฎร์บูรณะ
 25. เขตบางพลัด
 26. เขตดินแดง
 27. เขตบึงกุ่ม
 28. เขตสาทร
 29. เขตบางซื่อ
 30. เขตจตุจักร
 31. เขตบางคอแหลม
 32. เขตประเวศ
 33. เขตคลองเตย
 34. เขตสวนหลวง
 35. เขตจอมทอง
 36. เขตดอนเมือง
 37. เขตราชเทวี
 38. เขตลาดพร้าว
 39. เขตวัฒนา
 40. เขตบางแค
 41. เขตหลักสี่
 42. เขตสายไหม
 43. เขตคันนายาว
 44. เขตสะพานสูง
 45. เขตวังทองหลาง
 46. เขตคลองสามวา
 47. เขตบางนา
 48. เขตทวีวัฒนา
 49. เขตทุ่งครุ
 50. เขตบางบอน
หมายเหตุ เขตในกรุงเทพมหานครมีสถานะเทียบเท่าอำเภอในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยมีผู้อำนวยการเขตซึ่งมีสถานะเทียบเท่านายอำเภอเป็นหัวหน้าส่วนราชการ


ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ