อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอฮอด หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240

โทรศัพท์ : 053 461 111

อาคารที่ว่าการอำเภอฮอด


การปกครอง : อำเภอฮอด มี 6 ตำบล 61 หมู่บ้าน
1. ตำบลหางดง    มี 13 หมู่บ้าน
2. ตำบลฮอด    มี 5 หมู่บ้าน
3. ตำบลบ้านตาล    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลบ่อหลวง    มี 13 หมู่บ้าน
5. ตำบลบ่อสลี    มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลนาคอเรือ    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่าข้าม
2. เทศบาลตำบลบ่อหลวง
3. เทศบาลตำบลบ้านตาล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50240    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด

พื้นที่ : 1,430.38 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 43,206 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ออบหลวงเลื่องลือชื่อ ชนยึดถือประเพณี สวนสนเขียวขจี ฮอดเป็นศรีรวมเผ่าชน

พิกัด
18°11′33″N 98°36′39″E

แผนที่อำเภอฮอด
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ