อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย เลขที่ 85 หมู่ที่ 1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

โทรศัพท์ : 0 2597 1178

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอไทรน้อย

การปกครอง : อำเภอไทรน้อย มี 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน
1. ตำบลไทรน้อย    มี 11 หมู่บ้าน
2. ตำบลราษฎร์นิยม    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลหนองเพรางาย    มี 12 หมู่บ้าน
4. ตำบลไทรใหญ่    มี 11 หมู่บ้าน
5. ตำบลขุนศรี    มี 8 หมู่บ้าน
6. ตำบลคลองขวาง    มี 10 หมู่บ้าน
7. ตำบลทวีวัฒนา    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลไทรน้อย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
11150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไทรน้อย

พื้นที่ : 186.02 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 72,822 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อทองคำล้ำค่า ไร่นาสวนผสม รื่นรมย์ตลาดน้ำ อารามดูงามงด สวยสดสวนกล้วยไม้ ระบือไกลงานประเพณี

พิกัด
13°58′44″N 100°18′49″E

แผนที่อำเภอไทรน้อยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ