อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120

โทรศัพท์ : 045 603 079

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองจันทร์


การปกครอง : อำเภอเมืองจันทร์ มี 3 ตำบล 52 หมู่บ้าน
1. ตำบลเมืองจันทร์
2. ตำบลหนองใหญ่
3. ตำบลตาโกน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
2. เทศบาลตำบลหนองใหญ่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
33120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย

พื้นที่ : 95.83 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 17,812 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ปราสาทเมืองจันทร์คู่เมือง ลือเลื่องพริกพันธุ์ดี มีบั้งไฟแสน แดนนกเป็ดน้ำ

พิกัด
15°11′30″N 104°3′12″E

แผนที่อำเภอเมืองจันทร์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ