อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ เลขที่ 224 หมู่ 1 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210

โทรศัพท์ : 034 576 270

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเลาขวัญ


การปกครอง : อำเภอเลาขวัญ มี 7 ตำบล 90 หมู่บ้าน
1. ตำบลเลาขวัญ    มี 16 หมู่บ้าน
2. ตำบลหนองโสน    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลหนองประดู่    มี 12 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองปลิง    มี 18 หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองนกแก้ว    มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลทุ่งกระบ่ำ    มี 14 หมู่บ้าน
7. ตำบลหนองฝ้าย    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเลาขวัญ
2. เทศบาลตำบลหนองฝ้าย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว
8. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
71210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ

พื้นที่ : 831.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 58,338 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
โบสถ์เก่ามิ่งขวัญ อีสานภาคกลาง ชุมทางเกษตรกรรม ผ้าทองามล้ำ แหล่งน้ำห้วยเทียน หลวงพ่อเยี่ยมรวมใจ งามวิไลเบญจรงค์ มั่นคงด้วยน้ำใจ

พิกัด
14°35′47″N 99°46′29″E

แผนที่อำเภอเลาขวัญความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ