จังหวัดสิงห์บุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดสิงห์บุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดสิงห์บุรี มี 6 อำเภอ 43 ตำบล 364 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสิงห์บุรี
2. อำเภอค่ายบางระจัน
3. อำเภอท่าช้าง
4. อำเภอบางระจัน
5. อำเภอพรหมบุรี
6. อำเภออินทร์บุรีอนุสาวรีย์วีรชนบ้านบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสิงห์บุรี มี 8 อำเภอ 56 หมู่บ้าน

 • ตำบลบางพุทรา
 • ตำบลบางมัญ
 • ตำบลโพกรวม
 • ตำบลม่วงหมู่
 • ตำบลหัวไผ่
 • ตำบลต้นโพธิ์
 • ตำบลจักรสีห์
 • ตำบลบางกระบือ
2. อำเภอค่ายบางระจัน มี 6 ตำบล 45 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางระจัน
 • ตำบลโพทะเล
 • ตำบลโพสังโฆ
 • ตำบลท่าข้าม
 • ตำบลคอทราย
 • ตำบลหนองกระทุ่ม
3. อำเภอท่าช้าง มี 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน
 • ตำบลถอนสมอ
 • ตำบลโพประจักษ์
 • ตำบลวิหารขาว
 • ตำบลพิกุลทอง
4. อำเภอบางระจัน มี 8 ตำบล 87 หมู่บ้าน
 • ตำบลสิงห์
 • ตำบลไม้ดัด
 • ตำบลเชิงกลัด
 • ตำบลโพชนไก่
 • ตำบลแม่ลา
 • ตำบลบ้านจ่า
 • ตำบลพักทัน
 • ตำบลสระแจง
5. อำเภอพรหมบุรี มี 7 ตำบล 42 หมู่บ้าน
 • ตำบลพรหมบุรี
 • ตำบลพระงาม
 • ตำบลบางน้ำเชี่ยว
 • ตำบลบ้านหม้อ
 • ตำบลบ้านแป้ง
 • ตำบลหัวป่า
 • ตำบลโรงช้าง
6. อำเภออินทร์บุรี มี 10 ตำบล 107 หมู่บ้าน

 • ตำบลอินทร์บุรี
 • ตำบลประศุก
 • ตำบลทับยา
 • ตำบลงิ้วราย
 • ตำบลชีน้ำร้าย
 • ตำบลท่างาม
 • ตำบลน้ำตาล
 • ตำบลทองเอน
 • ตำบลห้วยชัน
 • ตำบลโพธิ์ชัย
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขาสิงห์บุรี
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาสิงห์บุรี
 • ห้างท็อปส์ พลาซ่า สาขาสิงห์บุรี
 • ห้างไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สาขาสิงห์บุรี
 • ห้างเอกภาพซุปเปอร์ซุพพลาย สาขาเจ๊เอ็งเซ็นเตอร์


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดสิงห์บุรี


เกร็ดความรู้จังหวัดสิงห์บุรี

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 822.478 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 201439 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 244.92 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
ดอกไม้ประจำจังหวัด : - (ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด)
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นมะกล่ำต้น
อักษรย่อ : สห, SBR
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : -

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์ : 036 507 112


ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ