อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง เลขที่ 9 ถนนศรีสำโรง ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

โทรศัพท์ : 036 441 115

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโคกสำโรง


การปกครอง : อำเภอโคกสำโรง มี 13 ตำบล 137 หมู่บ้าน
1. ตำบลโคกสำโรง
2. ตำบลหนองแขม
3. ตำบลเกาะแก้ว
4. ตำบลวังจั่น
5. ตำบลถลุงเหล็ก
6. ตำบลวังขอนขว้าง
7. ตำบลหลุมข้าว
8. ตำบลดงมะรุม
9. ตำบลห้วยโป่ง
10. ตำบลวังเพลิง
11. ตำบลคลองเกตุ
12. ตำบลเพนียด
13. ตำบลสะแกราบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 13 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโคกสำโรง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
6. องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม
10. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด
14. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
15120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง

พื้นที่ : 982.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 75,928 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขาวงเสียดฟ้า น้อยหน่าเลิศรส ข้าวโพดพันธุ์ดี มากมีวัวควาย ดอกฝ้ายขาวโพลน เมืองคนรักสงบ

พิกัด
15°4′11″N 100°43′26″E

แผนที่อำเภอโคกสำโรงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ