อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนราชบุรี-ผาปก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180

โทรศัพท์ : 032 395 156

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสวนผึ้ง


การปกครอง : อำเภอสวนผึ้ง มี 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน
1. ตำบลสวนผึ้ง
2. ตำบลป่าหวาย
3. ตำบลท่าเคย
4. ตำบลตะนาวศรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสวนผึ้ง
2. เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวาย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
70180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง

พื้นที่ : 1,005.08 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 54,200 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สาวกะเหรี่ยงเคียงถิ่นตะนาวศรี ลำภาชีแก่งส้มแมวแนวหินผา ธารน้ำร้อนบ่อคลึงตรึงติดตา น้ำผึ้งป่าหวานซึ้งติดตรึงใจ

พิกัด
13°32′36″N 99°20′24″E

แผนที่อำเภอสวนผึ้งความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ