อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120

โทรศัพท์ : 056 461 360

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวัดสิงห์

การปกครอง : อําเภอวัดสิงห์ มี 7 ตำบล 47 หมู่บ้าน
1. ตำบลวัดสิงห์
2. ตำบลมะขามเฒ่า
3. ตำบลหนองน้อย
4. ตำบลหนองบัว
5. ตำบลหนองขุ่น
6. ตำบลบ่อแร่
7. ตำบลวังหมัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวัดสิงห์
2. เทศบาลตำบลหนองน้อย
3. เทศบาลตำบลหนองขุ่น
4. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
17120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์

พื้นที่ : 315.32 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 25,221 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงปู่ศุขมิ่งเมือง นามกระเดื่องเครื่องจักสาน ขนมหวานตำนานไทย ต้นน้ำใหญ่ท่าจีน

พิกัด
15°15′19″N 100°2′17″E

แผนที่อําเภอวัดสิงห์ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ