จังหวัดมหาสารคาม มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดมหาสารคาม มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดมหาสารคาม มี 13 อำเภอ 133 ตำบล 1,804 หมู่บ้าน 

อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม มีดังนี้
1. อำเภอเมืองมหาสารคาม
2. อำเภอแกดำ
3. อำเภอโกสุมพิสัย
4. อำเภอกันทรวิชัย
5. อำเภอเชียงยืน
6. อำเภอบรบือ
7. อำเภอนาเชือก
8. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
9. อำเภอวาปีปทุม
10. อำเภอนาดูน
11. อำเภอยางสีสุราช
12. อำเภอกุดรัง
13. อำเภอชื่นชม


ตราประจำจังหวัดมหาสารคาม


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดมหาสารคาม มีดังนี้
1. อำเภอเมืองมหาสารคาม มี 14 ตำบล 185 หมู่บ้าน

 • ตำบลตลาด
 • ตำบลแวงน่าง
 • ตำบลเขวา
 • ตำบลท่าตูม
 • ตำบลบัวค้อ
 • ตำบลโคกก่อ
 • ตำบลหนองโน
 • ตำบลดอนหว่าน
 • ตำบลห้วยแอ่ง
 • ตำบลเกิ้ง
 • ตำบลหนองปลิง
 • ตำบลแก่งเลิงจาน
 • ตำบลลาดพัฒนา
 • ตำบลท่าสองคอน
2. อำเภอแกดำ มี 5 ตำบล 89 หมู่บ้าน
 • ตำบลแกดำ
 • ตำบลมิตรภาพ
 • ตำบลโนนภิบาล
 • ตำบลหนองกุง
 • ตำบลวังแสง
3. อำเภอโกสุมพิสัย มี 17 ตำบล 233 หมู่บ้าน
 • ตำบลหัวขวาง
 • ตำบลหนองกุงสวรรค์
 • ตำบลยางน้อย
 • ตำบลดอนกลาง
 • ตำบลวังยาว
 • ตำบลเลิงใต้
 • ตำบลเขวาไร่
 • ตำบลแห่ใต้
 • ตำบลแพง
 • ตำบลยางท่าแจ้ง
 • ตำบลแก้งแก
 • ตำบลโพนงาม
 • ตำบลหนองเหล็ก
 • ตำบลหนองบอน
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลเขื่อน
 • ตำบลเหล่า
4. อำเภอกันทรวิชัย มี 10 ตำบล 183 หมู่บ้าน
 • ตำบลโคกพระ
 • ตำบลท่าขอนยาง
 • ตำบลขามเรียง
 • ตำบลคันธารราษฎร์
 • ตำบลขามเฒ่าพัฒนา
 • ตำบลมะค่า
 • ตำบลกุดใส้จ่อ
 • ตำบลนาสีนวน
 • ตำบลศรีสุข
 • ตำบลเขวาใหญ่
5. อำเภอเชียงยืน มี 8 ตำบล 116 หมู่บ้าน
 • ตำบลเชียงยืน
 • ตำบลโพนทอง
 • ตำบลหนองซอน
 • ตำบลดอนเงิน
 • ตำบลกู่ทอง
 • ตำบลนาทอง
 • ตำบลเสือเฒ่า
 • ตำบลเหล่าบัวบาน
6. อำเภอบรบือ มี 15 ตำบล 206 หมู่บ้าน
 • ตำบลบรบือ
 • ตำบลดอนงัว
 • ตำบลบ่อใหญ่
 • ตำบลหนองโก
 • ตำบลวังไชย
 • ตำบลหนองสิม
 • ตำบลหนองม่วง
 • ตำบลยาง
 • ตำบลกำพี้
 • ตำบลวังใหม่
 • ตำบลโนนราษี
 • ตำบลหนองคูขาด
 • ตำบลโนนแดง
 • ตำบลบัวมาศ
 • ตำบลหนองจิก
7. อำเภอนาเชือก มี 10 ตำบล 145 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาเชือก
 • ตำบลหนองเม็ก
 • ตำบลสำโรง
 • ตำบลหนองเรือ
 • ตำบลหนองแดง
 • ตำบลสันป่าตอง
 • ตำบลเขวาไร่
 • ตำบลหนองกุง
 • ตำบลปอพาน
 • ตำบลหนองโพธิ์
8. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มี 14 ตำบล 227 หมู่บ้าน
 • ตำบลปะหลาน
 • ตำบลลานสะแก
 • ตำบลภารแอ่น
 • ตำบลก้ามปู
 • ตำบลเมืองเสือ
 • ตำบลเวียงสะอาด
 • ตำบลราษฎร์พัฒนา
 • ตำบลเม็กดำ
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลนาสีนวล
 • ตำบลเวียงชัย
 • ตำบลราษฎร์เจริญ
 • ตำบลหนองบัวแก้ว
 • ตำบลเมืองเตา
9. อำเภอวาปีปทุม มี 15 ตำบล 240 หมู่บ้าน
 • ตำบลหนองแสง
 • ตำบลหนองแสน
 • ตำบลขามป้อม
 • ตำบลโคกสีทองหลาง
 • ตำบลเสือโก้ก
 • ตำบลหนองทุ่ม
 • ตำบลดงใหญ่
 • ตำบลประชาพัฒนา
 • ตำบลโพธิ์ชัย
 • ตำบลหนองไฮ
 • ตำบลหัวเรือ
 • ตำบลบ้านหวาย
 • ตำบลแคน
 • ตำบลนาข่า
 • ตำบลงัวบา
10. อำเภอนาดูน มี 9 ตำบล 94 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาดูน
 • ตำบลหัวดง
 • ตำบลหนองไผ่
 • ตำบลพระธาตุ
 • ตำบลหนองคู
 • ตำบลกู่สันตรัตน์
 • ตำบลดงบัง
 • ตำบลดงยาง
 • ตำบลดงดวน
11. อำเภอยางสีสุราช มี 7 ตำบล 91 หมู่บ้าน
 • ตำบลยางสีสุราช
 • ตำบลหนองบัวสันตุ
 • ตำบลนาภู
 • ตำบลสร้างแซ่ง
 • ตำบลแวงดง
 • ตำบลดงเมือง
 • ตำบลบ้านกู่
12. อำเภอกุดรัง มี 5 ตำบล 85 หมู่บ้าน
 • ตำบลกุดรัง
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลนาโพธิ์
 • ตำบลห้วยเตย
 • ตำบลเลิงแฝก
13. อำเภอชื่นชม มี 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน

 • ตำบลชื่นชม
 • ตำบลกุดปลาดุก
 • ตำบลหนองกุง
 • ตำบลเหล่าดอกไม้

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
 • วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
 • วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเสริมไทย สาขาเสริมไทยพลาซ่า
 • ห้างสรรพสินค้าเสริมไทย สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์
 • ห้างโลตัส สาขามหาสารคาม (เสริมไทยคอมเพล็กซ์)
 • ห้างโลตัส สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
 • ห้างโลตัส สาขาเชียงยืน
 • ห้างโลตัส สาขาโกสุมพิสัย
 • ห้างโลตัส สาขาบรบือ
 • ห้างโลตัส สาขาวาปีปทุม
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขามหาสารคาม
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขามหาสารคาม


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดมหาสารคาม


เกร็ดความรู้จังหวัดมหาสารคาม

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 5,291.683 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 937,915 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 177.24 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกจำปาขาว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นพฤกษ์
อักษรย่อ : มค, MKM
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : 2 แห่ง
ป่าสงวนแห่งชาติ : 10 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 2 แห่ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน)
พื้นที่ป่า : 132,792.30 ไร่ (คิดเป็น 3.79% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครจัมปาศรี)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 44000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม หมู่ที่ 11 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 291 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043 777 356


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ