อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอระโนด หมู่ที่ 4 ถนนสุคนธาภิรมย์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140

โทรศัพท์ : 074 391 010

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอระโนด

การปกครอง : อำเภอระโนด มี 12 ตำบล 73 หมู่บ้าน
1. ตำบลระโนด    มี 7 หมู่บ้าน
2. ตำบลคลองแดน    มี 5 หมู่บ้าน
3. ตำบลตะเครียะ    มี 5 หมู่บ้าน
4. ตำบลท่าบอน    มี 10 หมู่บ้าน
5. ตำบลบ้านใหม่    มี 9 หมู่บ้าน
6. ตำบลบ่อตรุ    มี 5 หมู่บ้าน
7. ตำบลปากแตระ    มี 6 หมู่บ้าน
8. ตำบลพังยาง    มี 4 หมู่บ้าน
9. ตำบลระวะ    มี 7 หมู่บ้าน
10. ตำบลวัดสน    มี 4 หมู่บ้าน
11. ตำบลบ้านขาว    มี 6 หมู่บ้าน
12. ตำบลแดนสงวน    มี 5 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลระโนด
2. เทศบาลตำบลบ่อตรุ
3. เทศบาลตำบลปากแตระ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว
12. องค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน
13. องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
90140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ระโนด

พื้นที่ : 783.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 63,961 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ทุ่งรวงทอง นองลูกตาล ตำนานแห่งเจดีย์ พื้นที่แหล่งนากุ้ง

พิกัด
7°46′6″N 100°19′24″E

แผนที่อำเภอระโนดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ