อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส ถนนโกสีย์ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 044 851 898

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอจัตุรัส


การปกครอง : อำเภอจัตุรัส มี 9 ตำบล 119 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านกอก
2. ตำบลบ้านขาม
3. ตำบลหนองโดน
4. ตำบลหนองบัวใหญ่
5. ตำบลส้มป่อย
6. ตำบลหนองบัวโคก
7. ตำบลละหาน
8. ตำบลกุดน้ำใส
9. ตำบลหนองบัวบาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลจัตุรัส
2. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก
3. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
36130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส
36220    เฉพาะอำเภอหนองบัวโคก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวโคก

พื้นที่ : 647 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 74,084 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองพระนรินทร์ ถิ่นแร่เกลือ งามเหลือหอสมุด กว้างสุดบึงละหาน โบราณเส็งกลอง พี่น้องจิตกุศล

พิกัด
15°33′56″N 101°50′44″E

แผนที่อำเภอจัตุรัสSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...