จังหวัดพิจิตร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดพิจิตร มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดพิจิตร มี 12 อำเภอ 89 ตำบล 888 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดพิจิตร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองพิจิตร
2. อำเภอวังทรายพูน
3. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
4. อำเภอตะพานหิน
5. อำเภอบางมูลนาก
6. อำเภอโพทะเล
7. อำเภอสามง่าม
8. อำเภอทับคล้อ
9. อำเภอสากเหล็ก
10. อำเภอบึงนาราง
11. อำเภอดงเจริญ
12. อำเภอวชิรบารมี


ชาละวันหรือจระเข้ สัญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตร


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดพิจิตร มีดังนี้
1. อำเภอเมืองพิจิตร มี 16 ตำบล 134 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลท่าฬ่อ
 • ตำบลหัวดง
 • ตำบลดงป่าคำ
 • ตำบลไผ่ขวาง
 • ตำบลท่าหลวง
 • ตำบลย่านยาว
 • ตำบลบ้านบุ่ง
 • ตำบลปากทาง
 • ตำบลสายคำโห้
 • ตำบลคลองคะเชนทร์
 • ตำบลป่ามะคาบ
 • ตำบลโรงช้าง
 • ตำบลดงกลาง
 • ตำบลฆะมัง
 • ตำบลเมืองเก่า
2. อำเภอวังทรายพูน มี 4 ตำบล 57 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังทรายพูน
 • ตำบลหนองปล้อง
 • ตำบลหนองพระ
 • ตำบลหนองปลาไหล
3. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง มี 7 ตำบล 99 หมู่บ้าน
 • ตำบลโพธิ์ประทับช้าง
 • ตำบลไผ่รอบ
 • ตำบลเนินสว่าง
 • ตำบลไผ่ท่าโพ
 • ตำบลทุ่งใหญ่
 • ตำบลดงเสือเหลือง
 • ตำบลวังจิก
4. อำเภอตะพานหิน มี 13 ตำบล 97 หมู่บ้าน
 • ตำบลตะพานหิน
 • ตำบลหนองพยอม
 • ตำบลวังสำโรง
 • ตำบลงิ้วราย
 • ตำบลวังหว้า
 • ตำบลห้วยเกตุ
 • ตำบลวังหลุม
 • ตำบลไทรโรงโขน
 • ตำบลทับหมัน
 • ตำบลทุ่งโพธิ์
 • ตำบลไผ่หลวง
 • ตำบลคลองคูณ
 • ตำบลดงตะขบ
5. อำเภอบางมูลนาก มี 10 ตำบล 78 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางมูลนาก
 • ตำบลเนินมะกอก
 • ตำบลบางไผ่
 • ตำบลหอไกร
 • ตำบลลำประดา
 • ตำบลวังสำโรง
 • ตำบลวังตะกู
 • ตำบลภูมิ
 • ตำบลห้วยเขน
 • ตำบลวังกรด
6. อำเภอโพทะเล มี 11 ตำบล 97 หมู่บ้าน
 • ตำบลโพทะเล
 • ตำบลทุ่งน้อย
 • ตำบลท่าเสา
 • ตำบลบางคลาน
 • ตำบลวัดขวาง
 • ตำบลท้ายน้ำ
 • ตำบลบ้านน้อย
 • ตำบลทะนง
 • ตำบลท่าขมิ้น
 • ตำบลท่านั่ง
 • ตำบลท่าบัว
7. อำเภอสามง่าม มี 5 ตำบล 80 หมู่บ้าน
 • ตำบลสามง่าม
 • ตำบลกำแพงดิน
 • ตำบลเนินปอ
 • ตำบลหนองโสน
 • ตำบลรังนก
8. อำเภอทับคล้อ มี 4 ตำบล 56 หมู่บ้าน
 • ตำบลทับคล้อ
 • ตำบลเขาทราย
 • ตำบลท้ายทุ่ง
 • ตำบลเขาเจ็ดลูก
9. อำเภอสากเหล็ก มี 5 ตำบล 40 หมู่บ้าน
 • ตำบลสากเหล็ก
 • ตำบลวังทับไทร
 • ตำบลท่าเยี่ยม
 • ตำบลหนองหญ้าไทร
 • ตำบลคลองทราย
10. อำเภอบึงนาราง มี 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน
 • ตำบลบึงนาราง
 • ตำบลห้วยแก้ว
 • ตำบลบางลาย
 • ตำบลโพธิ์ไทรงาม
 • ตำบลแหลมรัง
11. อำเภอดงเจริญ มี 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังงิ้วใต้
 • ตำบลสำนักขุนเณร
 • ตำบลวังงิ้ว
 • ตำบลห้วยพุก
 • ตำบลห้วยร่วม
12. อำเภอวชิรบารมี มี 4 ตำบล 50 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลวังโมกข์
 • ตำบลหนองหลุม
 • ตำบลบึงบัว

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดพิจิตร
 • วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร (สถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
 • ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขาพิจิตร (ท่าหลวง)
 • ห้างท็อปส์ พลาซ่า สาขาพิจิตร
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาพิจิตร


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดพิจิตร

เกร็ดความรู้จังหวัดพิจิตร

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 4,531.013 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 521,907 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 115.19 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวหลวง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นบุนนาค
อักษรย่อ : พจ, PCT
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานนครไชยบวร)

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000

โทรศัพท์ : 056 611 318


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ