อําเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนบพิตำ เลขที่ 246 หมู่ที่ 1 ถนนท่าศาลา-โรงเหล็ก ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 075 307 260

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนบพิตำ


การปกครอง : อําเภอนบพิตำ มี 4 ตำบล 38 หมู่บ้าน
1. ตำบลนบพิตำ
2. ตำบลนาเหรง
3. ตำบลกรุงชิง
4. ตำบลกะหรอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาเหรง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา

พื้นที่ : 720.16 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 33,662 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
น้ำตกกรุงชิง ต้นประสวยยิ่ง เด่นจริงคลองกลาย แร่ธาตุป่าไม้ ค่ายลูกเสือจังหวัด เมืองประวัติโบราณ

พิกัด
8°43′12″N 99°45′6″E

แผนที่อําเภอนบพิตำความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ