อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสอยดาว เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 22180

โทรศัพท์ : 039 381 372

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสอยดาว

การปกครอง : อำเภอสอยดาว มี 5 ตำบล 70 หมู่บ้าน
1. ตำบลปะตง    มี 11 หมู่บ้าน
2. ตำบลทุ่งขนาน    มี 16 หมู่บ้าน
3. ตำบลทับช้าง    มี 18 หมู่บ้าน
4. ตำบลทรายขาว    มี 3 หมู่บ้าน
5. ตำบลสะตอน    มี 12 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลทรายขาว
2. เทศบาลตำบลทับช้าง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลปะตง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
22180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สอยดาว

พื้นที่ : 733.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 65,179 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขาเสียดฟ้า ป่าผืนใหญ่ แหล่งกำเนิดกระวานไทย ที่อาศัยกบอกหนาม งามนกประจำถิ่น น้ำดินอุดมดี  วัฒนธรรมมากมี ประเพณีสืบสาน เทศกาลเที่ยวเขาสอยดาว

พิกัด
13°8′14″N 102°13′8″E

แผนที่อำเภอสอยดาวความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ