อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240

โทรศัพท์ : 077 359 233

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านนาเดิม


การปกครอง : อำเภอบ้านนาเดิม มี 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านนา    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลท่าเรือ    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลทรัพย์ทวี    มี 5 หมู่บ้าน
4. ตำบลนาใต้    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านนา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม

พื้นที่ : 207.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 24,153 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ยางพาราเขียวขจี รสดีผลไม้ หลากหลายพระดี ศักดิ์ศรีเมืองเก่า เขาพลูน้ำแร่ร้อน พักผ่อนแม่น้ำตาปี

พิกัด
8°53′6″N 99°18′36″E

แผนที่อำเภอบ้านนาเดิมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ