อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเซกา ถนนโพธิ์ศรี ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150

โทรศัพท์ : 042 489 153

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเซกา


การปกครอง : อำเภอเซกา มี 9 ตำบล 136 หมู่บ้าน
1. ตำบลเซกา
2. ตำบลท่าสะอาด
3. ตำบลซาง
4. ตำบลหนองทุ่ม
5. ตำบลท่ากกแดง
6. ตำบลโสกก่าม
7. ตำบลบ้านต้อง
8. ตำบลน้ำจั้น
9. ตำบลป่งไฮ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลศรีพนา
2. เทศบาลตำบลซาง
3. เทศบาลตำบลป่งไฮ
4. เทศบาลตำบลท่าสะอาด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด
11. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
38150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เซกา

พื้นที่ : 978.43 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 86,874 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระมูลเมืองคู่บ้าน แหล่งสราญน้ำตกเจ็ดสี ปลารสดีน้ำสงคราม น้ำใจงามคนเซกา

พิกัด
17°55′42″N 103°57′12″E

แผนที่อำเภอเซกาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ