อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอท่าคันโท ถนนเจริญประสงค์ ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190

โทรศัพท์ : 043 877 483

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอท่าคันโท

การปกครอง : อำเภอท่าคันโท มี 6 ตำบล 60 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าคันโท
2. ตำบลกุงเก่า
3. ตำบลยางอู้ม
4. ตำบลกุดจิก
5. ตำบลนาตาล
6. ตำบลดงสมบูรณ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)

  1. เทศบาลตำบลท่าคันโท
  2. เทศบาลตำบลกุงเก่า
  3. เทศบาลตำบลกุดจิก
  4. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์
  5. เทศบาลตำบลนาตาล
  6. องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
46190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าคันโท

พื้นที่ : 393.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 37,920 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
วนอุทยานภูพระ แดนป่าดงมูล ถิ่นบุญบั้งไฟ แหล่งผ้าลายคำมาศ เมืองประวัติศาสตร์ทวารวดี พื้นที่กำเนิดไดโนเสาร์

พิกัด
16°56′24″N 103°14′40″E

แผนที่อำเภอท่าคันโทความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ