อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160

โทรศัพท์ : 055 291 316

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวัดโบสถ์


การปกครอง : อำเภอวัดโบสถ์มี 6 ตำบล 61 หมู่บ้าน
1. ตำบลวัดโบสถ์
2. ตำบลคันโช้ง
3. ตำบลท่างาม
4. ตำบลหินลาด
5. ตำบลบ้านยาง
6. ตำบลท้อแท้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
65160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วัดโบสถ์

พื้นที่ : 1,326.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 37,595 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระบรมธาตุวัดเสนาสน์ สวยธรรมชาติแก่งเจ็ดแคว บริสุทธิ์แท้น้ำตาลสด เลิศรสล้ำผลิตภัณฑ์การเกษตร

พิกัด
16°58′49″N 100°20′0″E

แผนที่อำเภอวัดโบสถ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ