อําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอท่าวังผา หมู่ที่ 4 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140

โทรศัพท์ : 054 799 119

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอท่าวังผา


การปกครอง : อําเภอท่าวังผา มี 10 ตำบล 91 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าวังผา
2. ตำบลผาทอง
3. ตำบลริม
4. ตำบลแสนทอง
5. ตำบลป่าคา
6. ตำบลจอมพระ
7. ตำบลผาตอ
8. ตำบลศรีภูมิ
9. ตำบลตาลชุม
10. ตำบลยม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่าวังผา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลริม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลผาตอ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลยม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
55140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา

พื้นที่ : 702.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 50,495 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ธรรมชาติงดงาม ข้าวหลามชวนลอง ส้มสีทองเลิศล้ำ จิตรกรรมสูงค่า ผ้าลายน้ำไหล ยิ่งใหญ่แข่งเรือ

พิกัด
19°7′11″N 100°48′35″E

แผนที่อําเภอท่าวังผาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ