อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล เลขที่ 339 หมู่ที่ 5 ถนนท่ามะนาว ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

โทรศัพท์ : 036 461 017

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอชัยบาดาล


การปกครอง : อำเภอชัยบาดาล มี 17 ตำบล 136 หมู่บ้าน
1. ตำบลชัยบาดาล
2. ตำบลลำนารายณ์
3. ตำบลชัยนารายณ์
4. ตำบลนิคมลำนารายณ์
5. ตำบลศิลาทิพย์
6. ตำบลเขาแหลม
7. ตำบลห้วยหิน
8. ตำบลบ้านใหม่สามัคคี
9. ตำบลม่วงค่อม
10. ตำบลท่ามะนาว
11. ตำบลบัวชุม
12. ตำบลเกาะรัง
13. ตำบลท่าดินดำ
14. ตำบลหนองยายโต๊ะ
15. ตำบลมะกอกหวาน
16. ตำบลนาโสม
17. ตำบลซับตะเคียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 16 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลลำนารายณ์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี
8. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม
10. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม
13. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
17. องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
15130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์
15190    เฉพาะตำบลนาโสม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ
15230    เฉพาะตำบลชัยบาดาล ตำบลม่วงค่อม ตำบลมะกอกหวาน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง

พื้นที่ : 1,253 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 73,323 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ศูนย์การค้าเศรษฐกิจการเกษตร เขตป่าสักอนุรักษ์เขาสมโภชน์ รุ่งโรจน์หลากหลายวัฒนธรรม สวยล้ำน้ำตกวังก้านเหลือง

พิกัด
15°12′22″N 101°8′12″E

แผนที่อำเภอชัยบาดาลความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ