อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 49150

โทรศัพท์ : 042 699 060

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหว้านใหญ่


การปกครอง : อำเภอหว้านใหญ่ มี 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน
1. ตำบลหว้านใหญ่
2. ตำบลชะโนด
3. ตำบลดงหมู
4. ตำบลป่งขาม
5. ตำบลบางทรายน้อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหว้านใหญ่
2. เทศบาลตำบลชะโนด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหาร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขต ประเทศ สปป. ลาว
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหาร

รหัสไปรษณีย์ 
49150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หว้านใหญ่

พื้นที่ : 81.49 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 19,845 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองพระพุทธรูปงาช้าง พระปางไสยาสน์ หาดมโนภิรมย์เพลินตา โสภาแก่งกะเบา

พิกัด
16°43′40″N 104°44′19″E

แผนที่อำเภอหว้านใหญ่