อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 (ศูนย์ราชการ) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 0 2591 5224

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองนนทบุรี

การปกครอง : อำเภอเมืองนนทบุรี มี 10 ตำบล 32 หมู่บ้าน
1. ตำบลสวนใหญ่    ยกเลิกระบบหมู่บ้าน
2. ตำบลตลาดขวัญ    ยกเลิกระบบหมู่บ้าน
3. ตำบลบางเขน    ยกเลิกระบบหมู่บ้าน
4. ตำบลบางกระสอ    ยกเลิกระบบหมู่บ้าน
5. ตำบลท่าทราย    ยกเลิกระบบหมู่บ้าน
6. ตำบลบางไผ่    มี 5 หมู่บ้าน
7. ตำบลบางศรีเมือง    มี 5 หมู่บ้าน
8. ตำบลบางกร่าง    มี 10 หมู่บ้าน
9. ตำบลไทรม้า    มี 6 หมู่บ้าน
10. ตำบลบางรักน้อย    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 3 เทศบาลเมือง, 2 อบต.)
1. เทศบาลนครนนทบุรี
2. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
3. เทศบาลเมืองบางกร่าง
4. เทศบาลเมืองไทรม้า 
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
11000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี

พื้นที่ : 77.02 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 364,074 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิกัด
13°51′44″N 100°30′48″E

แผนที่อำเภอเมืองนนทบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ