เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตพระโขนง เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางตอนกลางเยื้องไปทางใต้ของกรุงเทพมหานคร มีสภาพทั่วไปเป็นแหล่งการค้าที่คึกคักและเป็นแหล่งชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่น

แต่เดิมนั้นเขตพระโขนงมีฐานะเป็นอำเภอพระโขนง จังหวัดพระประแดง หรือ เมืองนครเขื่อนขันธ์ ต่อมาได้ถูกโอนย้ายเข้ามารวมกับจังหวัดพระนครเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ต่อมาจังหวัดพระประแดงถูกยุบ ได้มีการแยกพื้นที่บางส่วนไปขึ้นกับจังหวัดธนบุรี และบางส่วนไปขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการ แต่อำเภอพระโขนงยังขึ้นอยู่กับจังหวัดพระนครตามเดิม

ต่อมาเมื่อจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีได้ถูกยุบรวมกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และกรุงเทพมหานครตามลำดับนั้น อำเภอพระโขนงจึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเขตพระโขนงตามรูปแบบการจัดการปกครองรูปแบบใหม่ของกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากเป็นเขตที่มีพื้นที่มากและผู้อยู่อาศัยหนาแน่น จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานเขตพระโขนงขึ้นถึง 3 สาขา ก่อนจะมีการแยกพื้นที่ออกไปตั้งเป็นเขตใหม่ ได้แก่ เขตคลองเตย เขตประเวศ เขตสวนหลวง และเขตบางนาตามลำดับข้อมูลสำคัญของเขตพระโขนง

พื้นที่ : 13.986 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 85,696 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : พระโขนงเมืองพระ ธรรมะเจดีย์ สามัคคีพัฒนา ประชาสุขใจ

เขตพระโขนง แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ดังนี้

  • แขวงบางจาก
  • แขวงพระโขนงใต้

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตพระโขนง เลขที่ 1792 ซอยสุขุมวิท 54 (รัตนพราหมณ์) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : 0 2311 3099

รหัสไปรษณีย์ : 10260

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตคลองเตย เขตวัฒนา และเขตสวนหลวง
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตสวนหลวง และเขตประเวศ
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตบางนา
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ


แผนที่เขต
พระโขนงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ