อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง เลขที่ 9 ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

โทรศัพท์ : 054 217 022

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองลำปาง


การปกครอง : อำเภอเมืองลำปาง มี 19 ตำบล 179 หมู่บ้าน
1. ตำบลเวียงเหนือ
2. ตำบลสวนดอก
3. ตำบลหัวเวียง
4. ตำบลสบตุ๋ย
5. ตำบลกล้วยแพะ
6. ตำบลปงแสนทอง
7. ตำบลพิชัย
8. ตำบลบ่อแฮ้ว
9. ตำบลต้นธงชัย
10. ตำบลบุญนาคพัฒนา
11. ตำบลพระบาท
12. ตำบลนิคมพัฒนา
13. ตำบลชมพู
14. ตำบลบ้านค่า
15. ตำบลบ้านแลง
16. ตำบลบ้านเป้า
17. ตำบลบ้านเสด็จ
18. ตำบลบ้านเอื้อม
19. ตำบลทุ่งฝาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 2 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 9 อบต.)
1. เทศบาลนครลำปาง
2. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
3. เทศบาลเมืองพิชัย
4. เทศบาลตำบลต้นธงชัย
5. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
6. เทศบาลตำบลบุญนาคพัฒนา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
15. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
52000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง
52100    เฉพาตำบลชมพู ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลบ้านค่า ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลปงแสนทอง ตำบลสบตุ๋ย ตำบลสวนดอก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย
52220    เฉพาะตำบลพระบาท หมู่ 4 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ

พื้นที่ : 800.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 222,355 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เจดีย์ซาวงามเลิศ ชูเชิดวัดพระแก้ว แวะแอ่วบ้านเสานัก แวะพักเขื่อนกิ่วลม ชื่นชมพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ลำปางเมืองรถม้า ลือชาถ้วยก๋าไก่ ยิ่งใหญ่ครูบาเกษม อิ่มเอมวิถีคนละกอน

พิกัด
18°17′31″N 99°30′16″E

แผนที่อำเภอเมืองลำปางความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ