อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง หมู่ที่ 3 ถนนร่วมใจ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 50350

โทรศัพท์ : 053 477 061

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเวียงแหง


การปกครอง : อำเภอเวียงแหง มี 3 ตำบล 23 หมู่บ้าน
1. ตำบลเมืองแหง    มี 12 หมู่บ้าน
2. ตำบลเปียงหลวง    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลแสนไห    มี 5 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแสนไห
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50350    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแหง

พื้นที่ : 672.17 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 53,799 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุแสนไหเป็นศรี ประเพณีหลายเผ่า ชมทิวเขาสุดสยาม งามล้ำค่าฟ้าเวียงอินทร์

พิกัด
19°33′34″N 98°38′8″E

แผนที่อำเภอเวียงแหงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ