อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : 035 525 882

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองสุพรรณบุรี


การปกครอง : อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มี 20 ตำบล 123 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าพี่เลี้ยง
2. ตำบลรั้วใหญ่
3. ตำบลท่าระหัด
4. ตำบลโพธิ์พระยา
5. ตำบลสระแก้ว
6. ตำบลศาลาขาว
7. ตำบลสวนแตง
8. ตำบลบางกุ้ง
9. ตำบลบ้านโพธิ์
10. ตำบลทับตีเหล็ก
11. ตำบลสนามคลี
12. ตำบลไผ่ขวาง
13. ตำบลสนามชัย
14. ตำบลโคกโคเฒ่า
15. ตำบลตลิ่งชัน
16. ตำบลดอนตาล
17. ตำบลดอนโพธิ์ทอง
18. ตำบลดอนมะสังข์
19. ตำบลดอนกำยาน
20. ตำบลพิหารแดง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 22 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 8 เทศบาลตำบล, 13 อบต.)
1. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
2. เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
3. เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
4. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
5. เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
6. เทศบาลตำบลห้วยวังทอง
7. เทศบาลตำบลสวนแตง
8. เทศบาลตำบลท่าระหัด
9. เทศบาลตำบลบางกุ้ง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก
11. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
12. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย
14. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า
15. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาล
17. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว
18. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะสังข์
19. องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
20. องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง
21. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
22. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
72000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี
72210    เฉพาะตำบลบางกุ้ง ตำบลศาลาขาว ตำบลสวนแตง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สวนแตง
72230    เฉพาะตำบลตลิ่งชัน ตำบลสนามคลี ตำบลสระแก้ว รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าเสด็จ

พื้นที่ : 540.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 166,709 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

พิกัด
14°29′4″N 100°7′25″E

แผนที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ