อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง ถนนห้วยไคร้-ดอยตุง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240

โทรศัพท์ : 053 767 455

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่ฟ้าหลวง


การปกครอง : อำเภอแม่ฟ้าหลวง มี 4 ตำบล 77 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่ฟ้าหลวง
2. ตำบลแม่สลองใน
3. ตำบลแม่สลองนอก
4. ตำบลเทอดไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
57240    เฉพาะตำบลแม่ฟ้าหลวง ตำบลเทอดไทย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ
57110    เฉพาะตำบลแม่สลองใน ตำบลแม่สลองนอก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน

พื้นที่ : 641.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 77,655 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระตำหนักดอยตุงล้ำค่า สมเด็จย่าเป็นมิ่งขวัญ เผ่าพันธุ์หลากหลาย มากมายชาดี งามสดสีซากุระบาน

พิกัด
20°16′0″N 99°48′0″E

แผนที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ