อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ถนนศรีสง่า-โนนแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240

โทรศัพท์ : 044 669 099

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองหงส์


การปกครอง : อำเภอหนองหงส์ มี 7 ตำบล 100 หมู่บ้าน
1. ตำบลสระแก้ว
2. ตำบลสระทอง
3. ตำบลห้วยหิน
4. ตำบลเมืองฝ้าย
5. ตำบลไทยสามัคคี
6. ตำบลเสาเดียว
7. ตำบลหนองชัยศรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองหงส์
2. เทศบาลตำบลห้วยหิน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองหงส์

พื้นที่ : 335 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 49,921 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หนองหงส์เนื้อวัวดี หนองบัวลีถิ่นหอมแดง ศิลาแลงเมืองฝ้าย หลากหลายนกเป็ดน้ำ งามเลิศล้ำประเพณี

พิกัด
14°51′0″N 102°41′18″E

แผนที่อำเภอหนองหงส์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ