อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055 258 007

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองพิษณุโลก

การปกครอง : อำเภอเมืองพิษณุโลกมี 20 ตำบล 173 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลอรัญญิก
3. ตำบลพลายชุมพล
4. ตำบลหัวรอ
5. ตำบลท่าทอง
6. ตำบลบ้านคลอง
7. ตำบลงิ้วงาม
8. ตำบลวังน้ำคู้
9. ตำบลไผ่ขอดอน
10. ตำบลวัดจันทร์
11. ตำบลบึงพระ
12. ตำบลวัดพริก
13. ตำบลมะขามสูง
14. ตำบลท่าโพธิ์
15. ตำบลบ้านกร่าง
16. ตำบลสมอแข
17. ตำบลจอมทอง
18. ตำบลดอนทอง
19. ตำบลปากโทก
20. ตำบลบ้านป่า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 21 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 14 อบต.)
1. เทศบาลนครพิษณุโลก
2. เทศบาลเมืองอรัญญิก
3. เทศบาลตำบลหัวรอ
4. เทศบาลตำบลบ้านใหม่
5. เทศบาลตำบลบ้านคลอง
6. เทศบาลตำบลพลายชุมพล
7. เทศบาลตำบลท่าทอง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้
10. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก
14. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
17. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข
18. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง
19. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
20. องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก
21. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
65000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก
65230    เฉพาะตำบลงิ้วงาม ตำบลวังน้ำคู้ ตำบลวัดพริก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วัดพริก

พื้นที่ : 750.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 282,707 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระพุทธชินราชงามเหลือ แข่งเรือน่านนที พระดีนางพญา หาญกล้าพระนเรศวร ค่าควรจุฬามณี ดนตรีดังมังคละ

พิกัด
16°49′29″N 100°15′34″E

แผนที่อำเภอเมืองพิษณุโลกความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ