อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหัวตะพาน ถนนหัวตะพาน-บ้านขมิ้น ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37240

โทรศัพท์ : 045 469 034

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหัวตะพาน


การปกครอง : อำเภอหัวตะพาน มี 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน
1. ตำบลหัวตะพาน
2. ตำบลรัตนวารี
3. ตำบลเค็งใหญ่
4. ตำบลคำพระ
5. ตำบลจิกดู่
6. ตำบลหนองแก้ว
7. ตำบลสร้างถ่อน้อย
8. ตำบลโพนเมืองน้อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหัวตะพาน
2. เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ
3. เทศบาลตำบลเค็งใหญ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลจิกดู่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมืองน้อย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
37240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หัวตะพาน

พื้นที่ : 533.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 49,071 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระศรีเจริญองค์ศักดิ์สิทธิ์ ผ้าลายขิดเลอเลิศ แหล่งกำเนิดนักปราชญ์ มรดกชาติป่าดงใหญ่ งามวิไลหนองสามขา ปวงประชาใฝ่ธรรม

พิกัด
15°41′48″N 104°29′30″E

แผนที่อำเภอหัวตะพานความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ