อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสบปราบ เลขที่ 10/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

โทรศัพท์ : 054 296 199

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสบปราบ


การปกครอง : อำเภอสบปราบ มี 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน
1. ตำบลสบปราบ
2. ตำบลแม่กัวะ
3. ตำบลนายาง
4. ตำบลสมัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสบปราบ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
52170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สบปราบ

พื้นที่ : 502.46 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 26,652 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์

พิกัด
17°52′51″N 99°20′14″E

แผนที่อำเภอสบปราบความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ