อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอลานสกา เลขที่ 205 ถนนกะโรม ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230

โทรศัพท์ : 075 390 161

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอลานสกา


การปกครอง : อําเภอลานสกา มี 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน
1. ตำบลลานสกา
2. ตำบลขุนทะเล
3. ตำบลกำโลน
4. ตำบลเขาแก้ว
5. ตำบลท่าดี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลลานสกา
2. เทศบาลตำบลขุนทะเล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา

พื้นที่ : 342.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 41,095 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองมังคุดหวาน หมู่บ้านพัฒนา ถ้ำผาสวยงาม น้ำตกกะโรมตระหง่าน สืบตำนานอู่ข้าวอู่น้ำ

พิกัด
8°22′18″N 99°48′18″E

แผนที่อําเภอลานสกาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ