เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตราชเทวี เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ตอนกลางของกรุงเทพฯ ฝั่งพระนคร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเขตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก รวมถึงเป็นแหล่งการทำมาค้าขายและการบริการที่พลุกพล่านมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

เขตราชเทวีตั้งตามทางแยกราชเทวี ซึ่งตั้งตามสะพานพระราชเทวีอีกต่อหนึ่ง โดยคำว่า "ราชเทวี" มีที่มาจากพระนามของพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 4 รวมถึงเป็นพระมารดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต องค์ต้นราชสกุลบริพัตร

เดิมทีเดียวเขตราชเทวีเป็นที่ตั้งของตำบล 4 ตำบล คือ ตำบลทุ่งพญาไท ตำบลถนนพญาไท ตำบลถนนเพชรบุรี และตำบลมักกะสัน ซึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ต่อมาได้มีการโอนย้ายทั้ง 4 ตำบลไปขึ้นกับอำเภอพญาไท ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบรวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตามลำดับนั้น ตำบลทั้ง 4 จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น แขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี และแขวงมักกะสัน เขตพญาไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการในรูปแบบใหม่

ต่อมาเมื่อเขตพญาไทและทั้ง 4 แขวง มีความเจริญมากขึ้น มีผู้เข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น ทำให้การบริหารราชการและการให้บริการประชาชนเริ่มไม่คล่องตัว กระทรวงมหาดไทยจึงได้แยก 4 แขวงนี้ออกมาตั้งเป็นเขตใหม่ โดยตั้งชื่อว่าเขตราชเทวี


ภาพแสดงที่ตั้งเขตราชเทวี

ข้อมูลสำคัญของเขตราชเทวี

พื้นที่ : 7.126 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 64,468 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ :  นามราชเทวีศรีสง่า ล้ำคุณค่าวังพญาไท อนุสาวรีย์ชัยฯ ทหารหาญ ศิลปะโบราณ วังสวนผักกาด เด่นผงาดใบหยกตึกระฟ้า งามจับตาผ้าไหมที่บ้านครัว

เขตราชเทวี แบ่งการปกครองออกเป็น 4 แขวง ดังนี้

  • แขวงทุ่งพญาไท
  • แขวงถนนพญาไท
  • แขวงถนนเพชรบุรี
  • แขวงมักกะสัน

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2354 4201

รหัสไปรษณีย์ : 10400

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตพญาไท และเขตดินแดง
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตห้วยขวาง
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตวัฒนา และเขตปทุมวัน
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตดุสิต


แผนที่เขต
ราชเทวีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ