อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 7 ถนนสุขาภิบาล ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330

โทรศัพท์ : 043 496 042

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแวงใหญ่


การปกครอง : อำเภอแวงใหญ่ มี 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน
1. ตำบลแวงใหญ่
2. ตำบลโนนทอง
3. ตำบลโนนสะอาด
4. ตำบลใหม่นาเพียง
5. ตำบลคอนฉิม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแวงใหญ่
2. องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40330    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แวงใหญ่

พื้นที่ : 189.07 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 29,315 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แวงใหญ่หม่อนไหมดี สตรีสวย ร่ำรวยน้ำใจ วิสัยทัศน์กว้าง ห่างไกลยาเสพติด ธุรกิจผ้าไหม ช่วยไทยรุ่งเรือง

พิกัด
15°57′34″N 102°32′52″E

แผนที่อำเภอแวงใหญ่SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...