อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ถนนเพชรเกษม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
โทรศัพท์ : 077 828 594

ที่ตั้งอำเภอกะเปอร์

การปกครอง : อำเภอกะเปอร์ มี 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน
1. ตำบลกะเปอร์    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลม่วงกลวง    มี 4 หมู่บ้าน
3. ตำบลเชี่ยวเหลียง    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลบ้านนา    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลบางหิน    มี 5 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกะเปอร์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
85120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์

พื้นที่ : 657.69 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 21,981 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กะเปอร์เมืองธรรมะ สักการะหลวงพ่อเบี้ยว ท่องเที่ยวเกาะค้างคาว หาดทรายยาวบางเบน ป่าชายเลนล้ำค่า สูงเสียดฟ้าเขาโชงโดง

พิกัด
9°35′7″N 98°35′46″E

แผนที่อำเภอกะเปอร์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ