อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา เลขที่ 582 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000

โทรศัพท์ : 076 413 952

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองพังงา


การปกครอง : อำเภอเมืองพังงา มี 9 ตำบล 42 หมู่บ้าน
1. ตำบลท้ายช้าง
2. ตำบลป่ากอ
3. ตำบลนบปริง
4. ตำบลทุ่งคาโงก
5. ตำบลถ้ำน้ำผุด
6. ตำบลสองแพรก
7. ตำบลบางเตย
8. ตำบลเกาะปันหยี
9. ตำบลตากแดด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 6 อบต.)
1. เทศบาลเมืองพังงา
2. เทศบาลตำบลบางเตย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาโงก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
82000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พังงา

พื้นที่ : 549.5 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 41,538 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ทรัพยากร

พิกัด
8°26′36″N 98°31′5″E

แผนที่อำเภอเมืองพังงาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ