อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 64150

โทรศัพท์ : 055 659 364

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอทุ่งเสลี่ยม


การปกครอง : อำเภอทุ่งเสลี่ยม มี 5 ตำบล 59 หมู่บ้าน
1. ตำบลทุ่งเสลี่ยม
2. ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
3. ตำบลกลางดง
4. ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
5. ตำบลไทยชนะศึก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
2. เทศบาลตำบลกลางดง
3. เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
6. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
64150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเสลี่ยม
64230    เฉพาะตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านใหม่ไชยมงคล

พื้นที่ : 569.93 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 49,075 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระศิลามิ่งขวัญ แม่ถันเด่นสง่า สวยล้ำค่าหินอ่อน เอื้ออาทรน้ำใจ รักษาไว้วัฒนธรรม

พิกัด
17°19′16.69″N 99°33′42.12″E

แผนที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ