อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ หมู่ที่ 15 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ : 044 607 144

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโนนสุวรรณ


การปกครอง : อำเภอโนนสุวรรณ มี 4 ตำบล 56 หมู่บ้าน
1. ตำบลโนนสุวรรณ
2. ตำบลโกรกแก้ว
3. ตำบลดงอีจาน
4. ตำบลทุ่งจังหัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ
2. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งจังหัน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นางรอง

พื้นที่ : 189.63 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 25,108 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
โนนสุวรรณถิ่นพืชไร่ ผลไม้รสหวาน งานตระการผ้าไหม บุญบั้งไฟน่าชม ดื่มนมโคพันธุ์ดี มากมียางพารา นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิค

พิกัด
14°34′42″N 102°35′54″E

แผนที่อำเภอโนนสุวรรณความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ