อำเภอสวี จังหวัดชุมพร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสวี เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

โทรศัพท์ : 077 531 499

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสวี


การปกครอง : อำเภอสวี มี 11 ตำบล 116 หมู่บ้าน
1. ตำบลสวี
2. ตำบลครน
3. ตำบลนาโพธิ์
4. ตำบลด่านสวี
5. ตำบลเขาค่าย
6. ตำบลปากแพรก
7. ตำบลเขาทะลุ
8. ตำบลท่าหิน
9. ตำบลวิสัยใต้
10. ตำบลทุ่งระยะ
11. ตำบลนาสัก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาโพธิ์
2. เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้
8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลครน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งระยะ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
86130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สวี

พื้นที่ : 898 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 72,916 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุเก่าแก่ กาแฟปลูกนำ ระกำหวานดี นารีสวยสด สับปะรดหวานกรอบ

พิกัด
10°15′12″N 99°5′42″E

แผนที่อำเภอสวีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ