จังหวัดพังงา มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดพังงา มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดพังงา มี 19 อำเภอ 131 ตำบล 1,074 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดพังงา มีดังนี้
1. อำเภอเมืองพังงา
2. อำเภอเกาะยาว
3. อำเภอกะปง
4. อำเภอตะกั่วทุ่ง
5. อำเภอตะกั่วป่า
6. อำเภอคุระบุรี
7. อำเภอทับปุด
8. อำเภอท้ายเหมืองอ่าวพังงา สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดพังงา

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดพังงา มีดังนี้
1. อำเภอเมืองพังงา มี 9 ตำบล 42 หมู่บ้าน

 • ตำบลท้ายช้าง
 • ตำบลป่ากอ
 • ตำบลนบปริง
 • ตำบลทุ่งคาโงก
 • ตำบลถ้ำน้ำผุด
 • ตำบลสองแพรก
 • ตำบลบางเตย
 • ตำบลเกาะปันหยี
 • ตำบลตากแดด
2. อำเภอเกาะยาว มี 3 ตำบล 18 หมู่บ้าน
 • ตำบลเกาะยาวน้อย
 • ตำบลเกาะยาวใหญ่
 • ตำบลพรุใน
3. อำเภอกะปง มี 5 ตำบล 22 หมู่บ้าน
 • ตำบลกะปง
 • ตำบลท่านา
 • ตำบลรมณีย์
 • ตำบลเหมาะ
 • ตำบลเหล
4. อำเภอตะกั่วทุ่ง มี 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน
 • ตำบลกระโสม
 • ตำบลคลองเคียน
 • ตำบลถ้ำ
 • ตำบลโคกกลอย
 • ตำบลกะไหล
 • ตำบลหล่อยูง
 • ตำบลท่าอยู่
5. อำเภอตะกั่วป่า มี 8 ตำบล 51 หมู่บ้าน
 • ตำบลตะกั่วป่า
 • ตำบลคึกคัก
 • ตำบลบางนายสี
 • ตำบลโคกเคียน
 • ตำบลบางไทร
 • ตำบลเกาะคอเขา
 • ตำบลตำตัว
 • ตำบลบางม่วง
6. อำเภอคุระบุรี มี 4 ตำบล 33 หมู่บ้าน
 • ตำบลคุระ
 • ตำบลเกาะพระทอง
 • ตำบลบางวัน
 • ตำบลแม่นางขาว
7. อำเภอทับปุด มี 6 ตำบล 38 หมู่บ้าน
 • ตำบลทับปุด
 • ตำบลบางเหรียง
 • ตำบลมะรุ่ย
 • ตำบลโคกเจริญ
 • ตำบลถ้ำทองหลาง
 • ตำบลบ่อแสน
8. อำเภอท้ายเหมือง มี 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน
 • ตำบลท้ายเหมือง
 • ตำบลลำแก่น
 • ตำบลทุ่งมะพร้าว
 • ตำบลนาเตย
 • ตำบลลำภี
 • ตำบลบางทอง

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 7 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
 • อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
 • อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
 • อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง
สถาบันอุดมศึกษา
 • วิทยาลัยชุมชนพังงา
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดพังงา

เกร็ดความรู้จังหวัดพังงา

ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 4,170.895 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 267,057 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 64.03 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกจำปูน
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นเทพทาโร
อักษรย่อ : พง, PNA
อุทยานแห่งชาติ : 7 แห่ง
วนอุทยาน : 2 แห่ง

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดพังงา ถนนพังงา-ทับปุด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000

โทรศัพท์ : 076 412 134


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ