อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอป่าบอน เลขที่ 76 หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170

โทรศัพท์ : 074 625 406

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอป่าบอน


การปกครอง : อำเภอป่าบอน มี 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน
1. ตำบลป่าบอน
2. ตำบลทุ่งนารี
3. ตำบลโคกทราย
4. ตำบลวังใหม่
5. ตำบลหนองธง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลป่าบอน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
93170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ป่าบอน

พื้นที่ : 380.84 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 47,777 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
น้ำตกไหลแรง แม่แตงสวยสด สับปะรดหวานดี มีเผ่าซาไก ใฝ่วัฒนธรรม นำการศึกษา

พิกัด
7°16′12″N 100°10′12″E

แผนที่อำเภอป่าบอนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ