อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด เลขที่ 54 หมู่ที่ 4 ถนนมะลิกรอง ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180

โทรศัพท์ : 044 679 007

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านกรวด


การปกครอง : อำเภอบ้านกรวด มี 9 ตำบล 115 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านกรวด
2. ตำบลปราสาท
3. ตำบลจันทบเพชร
4. ตำบลโนนเจริญ
5. ตำบลบึงเจริญ
6. ตำบลหนองไม้งาม
7. ตำบลสายตะกู
8. ตำบลเขาดินเหนือ
9. ตำบลหินลาด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (8 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านกรวด
2. เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์
3. เทศบาลตำบลโนนเจริญ
4. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
5. เทศบาลตำบลบึงเจริญ
6. เทศบาลตำบลจันทบเพชร
7. เทศบาลตำบลปราสาท
8. เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรวด

พื้นที่ : 583.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 76,967 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองโลหกรรมลือเลี่อง เครื่องเคลือบโบราณ ตำนานแหล่งหินตัด ทิวทิศน์ช่องโอบกงามตา เขื่อนเมฆาเย็นสบาย ชายแดนพนมดงรัก

พิกัด
14.42055445129815, 103.09579650096912

แผนที่อำเภอบ้านกรวดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ