อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 036 411 004

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองลพบุรี


การปกครอง : อำเภอเมืองลพบุรี มี 24 ตำบล 220 หมู่บ้าน
1. ตำบลทะเลชุบศร
2. ตำบลท่าหิน
3. ตำบลเขาสามยอด
4. ตำบลโคกตูม
5. ตำบลเขาพระงาม
6. ตำบลท่าศาลา
7. ตำบลถนนใหญ่
8. ตำบลกกโก
9. ตำบลป่าตาล
10. ตำบลโก่งธนู
11. ตำบลโคกกะเทียม
12. ตำบลโคกลำพาน
13. ตำบลงิ้วราย
14. ตำบลดอนโพธิ์
15. ตำบลตะลุง
16. ตำบลท่าแค
17. ตำบลนิคมสร้างตนเอง
18. ตำบลบางขันหมาก
19. ตำบลบ้านข่อย
20. ตำบลท้ายตลาด
21. ตำบลพรหมมาสตร์
22. ตำบลโพธิ์เก้าต้น
23. ตำบลโพธิ์ตรุ
24. ตำบลสี่คลอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 22 แห่ง (2 เทศบาลเมือง, 6 เทศบาลตำบล, 14 อบต.)
1. เทศบาลเมืองลพบุรี
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด
3. เทศบาลตำบลท่าศาลา
4. เทศบาลตำบลป่าตาล
5. เทศบาลตำบลเขาพระงาม
6. เทศบาลตำบลกกโก
7. เทศบาลตำบลถนนใหญ่
8. เทศบาลตำบลโคกตูม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
12. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
13. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม
14. องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์
15. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน
16. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด
17. องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
18. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
19. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
20. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
21. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค
22. องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
15000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี
15160    เฉพาะตำบลเขาพระงาม ตำบลโคกกระเทียม ตำบลบางขันหมาก หมู่ 11 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โคกกะเทียม
15210    เฉพาะตำบลโคกตูม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โคกตูม
13240    เฉพาะตำบลโก่งธนู รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก

พื้นที่ : 565.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 244,381 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

พิกัด
14°47′53″N 100°39′13″E

แผนที่อำเภอเมืองลพบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ