อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี ถนนท่าคันโท-ห้วยเม็ก ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220

โทรศัพท์ : 043 881 089

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองกุงศรี

การปกครอง : อำเภอหนองกุงศรี มี 9 ตำบล 111 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองกุงศรี
2. ตำบลหนองบัว
3. ตำบลโคกเครือ
4. ตำบลหนองสรวง
5. ตำบลเสาเล้า
6. ตำบลหนองใหญ่
7. ตำบลดงมูล
8. ตำบลลำหนองแสน
9. ตำบลหนองหิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (7 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองกุงศรี
2. เทศบาลตำบลหนองหิน
3. เทศบาลตำบลคำก้าว
4. เทศบาลตำบลหนองบัว
5. เทศบาลตำบลหนองสรวง
6. เทศบาลตำบลดงมูล
7. เทศบาลตำบลหนองใหญ่
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเครือ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเล้า
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
46220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองกุงศรี

พื้นที่ : 626.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 65,408 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นลำหนองแสน แดนเกาะมหาราช ก๊าซธรรมชาติดงมูล ศูนย์ท่องเที่ยวหนองใหญ่ สว่างไสวด้วยแสงธรรม

พิกัด
16°39′21″N 103°17′38″E

แผนที่อำเภอหนองกุงศรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ