เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตบางเขน เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของฝั่งพระนคร เป็นที่อยู่อาศัยที่หนาแน่น เป็นแหล่งการค้าที่พลุกพล่าน รวมถึงเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมาย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยเกริก วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เสถียรธรรมสถาน ตลาดยิ่งเจริญ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และสนามมวยเวทีลุมพินี เป็นต้น

เขตบางเขนเป็นเขตเก่าแก่เขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ถูกจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 ในชื่ออำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร โดยที่คนส่วนมากมักรู้จักในชื่อทุ่งบางเขน ต่อมาเมื่อจังหวัดพระนครถูกยุบรวมกับจังหวัดธนบุรีเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และกรุงเทพมหานครตามลำดับ อำเภอบางเขนจึงได้ถูกเปลี่ยนฐานะเป็นเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากเขตบางเขนมีพื้นที่กว้างใหญ่ เมื่อมีประชากรมากขึ้นการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนทำได้ไม่สะดวก จึงได้มีการแข่งพื้นที่บางส่วนของเขตบางเขนออกมาเป็นเขตใหม่ ได้แก่ เขตดอนเมือง เขตจตุจักร และเขตสายไหมข้อมูลสำคัญของเขตบางเขน

พื้นที่ : 42.123 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 184,611 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : บางเขนเมืองน่าอยู่ อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐ วัดพระศรีพิทักษ์ธรรม รวมน้ำใจรวมพลังปวงประชา

เขตบางเขน แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ดังนี้

  • แขวงอนุสาวรีย์
  • แขวงท่าแร้ง

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตบางเขน เลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ : 0 2521 0666

รหัสไปรษณีย์ : 10220 และ 10230

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตสายไหม
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตคลองสามวา
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตคันนายาว เขตบึงกุ่ม และเขตลาดพร้าว
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตจตุจักร เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง


แผนที่เขต
บางเขนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ