อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโนนสูง ถนนศรีธานี ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

โทรศัพท์ : 044 379 258

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโนนสูง


การปกครอง : อำเภอโนนสูง มี 16 ตำบล 195 หมู่บ้าน
1. ตำบลโนนสูง    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลใหม่    มี 16 หมู่บ้าน
3. ตำบลโตนด    มี 12 หมู่บ้าน
4. ตำบลบิง    มี 12 หมู่บ้าน
5. ตำบลดอนชมพู    มี 13 หมู่บ้าน
6. ตำบลธารปราสาท    มี 19 หมู่บ้าน
7. ตำบลหลุมข้าว    มี 17 หมู่บ้าน
8. ตำบลมะค่า    มี 15 หมู่บ้าน
9. ตำบลพลสงคราม    มี 15 หมู่บ้าน
10. ตำบลจันอัด    มี 8 หมู่บ้าน
11. ตำบลขามเฒ่า    มี 15 หมู่บ้าน
12. ตำบลด่านคล้า    มี 14 หมู่บ้าน
13. ตำบลลำคอหงษ์    มี 12 หมู่บ้าน
14. ตำบลเมืองปราสาท    มี 13 หมู่บ้าน
15. ตำบลดอนหวาย    มี 7 หมู่บ้าน
16. ตำบลลำมูล    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 18 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโนนสูง
2. เทศบาลตำบลมะค่า
3. เทศบาลตำบลตลาดแค
4. เทศบาลตำบลใหม่
5. เทศบาลตำบลด่านคล้า
6. เทศบาลตำบลดอนหวาย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบิง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
10. องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
12. องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
13. องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
14. องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
15. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
16. องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
17. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท
18. องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โนนสูง
30420    เฉพาะตำบลธารปราสาท รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตลาดแค

พื้นที่ : 677.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 124,845 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ข้าวพันธุ์ดี แหล่งโบราณคดี อารยธรรมสามพันปี เหรียญเบญจภาคีเลื่องลือ ชื่อสกุลศรีลง "กลาง"

พิกัด
15°10′48″N 102°15′25″E

แผนที่อำเภอโนนสูงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ