อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกุดจับ ถนนกุดจับ-คำบง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

โทรศัพท์ : 042 293 236

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกุดจับ


การปกครอง : อำเภอกุดจับ มี 7 ตำบล 90 หมู่บ้าน
1. ตำบลกุดจับ
2. ตำบลตาลเลียน
3. ตำบลสร้างก่อ
4. ตำบลเชียงเพ็ง
5. ตำบลเมืองเพีย
6. ตำบลปะโค
7. ตำบลสร้างก่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (7 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกุดจับ
2. เทศบาลตำบลยางชุม
3. เทศบาลตำบลสร้างก่อ
4. เทศบาลตำบลปะโค
5. เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง
6. เทศบาลตำบลเมืองเพีย
7. เทศบาลตำบลตาลเลียน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเลียน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างก่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุดจับ

พื้นที่ : 785.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 65,659 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงปู่แก้วศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตข้าวเหนียว ถั่วลิสงพันธุ์ดี ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ถ้ำสิงห์

พิกัด
17°25′32″N 102°34′0″E

แผนที่อําเภอกุดจับความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ