จังหวัดตาก มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดตาก มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดตาก มี 9 อำเภอ 63 ตำบล 493 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดตาก มีดังนี้
1. อำเภอเมืองตาก
2. อำเภออุ้มผาง
3. อำเภอสามเงา
4. อำเภอวังเจ้า
5. อำเภอแม่สอด
6. อำเภอแม่ระมาด
7. อำเภอพบพระ
8. อำเภอบ้านตาก
9. อำเภอท่าสองยาง


น้ำตกทีลอซู แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตาก

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดตาก มีดังนี้
1. อำเภอเมืองตาก มี 14 ตำบล 102 หมู่บ้าน

 • ตำบลระแหง
 • ตำบลตลุกกลางทุ่ง
 • ตำบลหนองหลวง
 • ตำบลวังประจบ
 • ตำบลเชียงเงิน
 • ตำบลหนองบัวใต้
 • ตำบลหัวเดียด
 • ตำบลป่ามะม่วง
 • ตำบลหนองบัวเหนือ
 • ตำบลแม่ท้อ
 • ตำบลไม้งาม
 • ตำบลวังหิน
 • ตำบลโป่งแดง
 • ตำบลน้ำรึม

2. อำเภออุ้มผาง มี 6 ตำบล 36 หมู่บ้าน (อำเภอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)

 • ตำบลอุ้มผาง
 • ตำบลแม่กลอง
 • ตำบลหนองหลวง
 • ตำบลแม่ละมุ้ง
 • ตำบลโมโกร
 • ตำบลแม่จัน
3. อำเภอสามเงา มี 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 • ตำบลสามเงา
 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลวังหมัน
 • ตำบลวังจันทร์
 • ตำบลยกกระบัตร
 • ตำบลย่านรี
4. อำเภอวังเจ้า มี 3 ตำบล 28 หมู่บ้าน
 • ตำบลเชียงทอง
 • ตำบลประดาง
 • ตำบลนาโบสถ์
5. อำเภอแม่สอด มี 10 ตำบล 88 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่สอด
 • ตำบลพระธาตุผาแดง
 • ตำบลแม่กุ
 • ตำบลด่านแม่ละเมา
 • ตำบลพะวอ
 • ตำบลมหาวัน
 • ตำบลแม่ตาว
 • ตำบลแม่ปะ
 • ตำบลแม่กาษา
 • ตำบลท่าสายลวด
6. อำเภอแม่ระมาด มี 6 ตำบล 57 หมู่บ้าน
 • ตำบลแม่ระมาด
 • ตำบลพระธาตุ
 • ตำบลแม่จะเรา
 • ตำบลสามหมื่น
 • ตำบลขะเนจื้อ
 • ตำบลแม่ตื่น
7. อำเภอพบพระ มี 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน
 • ตำบลพบพระ
 • ตำบลวาเล่ย์
 • ตำบลช่องแคบ
 • ตำบลรวมไทยพัฒนา
 • ตำบลคีรีราษฎร์
8. อำเภอบ้านตาก มี 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน
 • ตำบลตากออก
 • ตำบลท้องฟ้า
 • ตำบลสมอโคน
 • ตำบลทุ่งกระเชาะ
 • ตำบลแม่สลิด
 • ตำบลเกาะตะเภา
 • ตำบลตากตก
9. อำเภอท่าสองยาง มี 6 ตำบล 67 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าสองยาง
 • ตำบลแม่ต้าน
 • ตำบลแม่สอง
 • ตำบลแม่วะหลวง
 • ตำบลแม่อุสุ
 • ตำบลแม่หละ
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
 • เทศบาลนคร 1 แห่ง (เทศบาลนครแม่สอด)
 • เทศบาลเมือง 1 แห่ง (เทศบาลเมืองตาก)
 • เทศบาลตำบล 17 แห่ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล 49 แห่ง

อุทยานแห่งชาติ : 6 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ
 • อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (ชื่อเดิม : ไม้กลายเป็นหิน)
 • อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
 • อุทยานแห่งชาติแม่เมย
 • อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดตาก
 • วิทยาลัยชุมชนตาก
 • วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 • สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาแม่สอด
 • ห้างโลตัส สาขาตาก
 • ห้างโลตัส สาขาแม่สอด
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตาก
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาแม่สอด

ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดตาก

เกร็ดความรู้จังหวัดตาก

ภาค : ภาคตะวันตก
พื้นที่ : 16,406.65 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 691,714 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 41.16 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเสี้ยวดอกขาว
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นแดง
อักษรย่อ : ตก, TAK
อุทยานแห่งชาติ : 6 แห่ง
วนอุทยาน : 4 แห่ง
ป่าสงวนแห่งชาติ : 15 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 5 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : -
พื้นที่ป่า : 7,764,583.19 ไร่ (อันดับ 2 ของประเทศไทย)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : -
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร)
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด)
รหัสไปรษณีย์ : 63000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ : 055 512 092


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ