อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโกรกพระ เลขที่ 2 หมู่ที่ 6 ถนนเทศบาล 1 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170

โทรศัพท์ : 056 291 006

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโกรกพระ


การปกครอง : อำเภอโกรกพระ มี 9 ตำบล 65 หมู่บ้าน
1. ตำบลโกรกพระ    มี 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลหาดสูง    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลยางตาล    มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลเนินศาลา    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลบางมะฝ่อ    มี 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลเนินกว้าว    มี 7 หมู่บ้าน
7. ตำบลบางประมุง    มี 8 หมู่บ้าน
8. ตำบลศาลาแดง    มี 5 หมู่บ้าน
9. ตำบลนากลาง    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโกรกพระ
2. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ
3. เทศบาลตำบลบางประมุง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว
10. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
60170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โกรกพระ

พื้นที่ : 297.19 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 33,867 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
โกรกพระ สวนสวย บึงงาม สมญานามเมืองลุงเชย

พิกัด
12°34′47″N 102°31′30″E

แผนที่อำเภอโกรกพระSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...